Pumpade varuosade koostööpartner 2023. aastaks. VKG Oil AS

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Pumpade varuosade koostööpartner 2023. aastaks.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>&nbsp;</em><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Aleksey Kostylev, +37258580350<br>e-mail : &nbsp;<a href="mailto:aleksey.kostylev@vkg.ee">aleksey.kostylev@vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em></td><td>Varuosade ost toimub perioodi jooksul eraldi ostutellimuste alusel.<br><br>Pakkujad peavad täitma Lisas nr. 1 olevad tulbad G, H ja I (märkida hind ja hanke aeg).<br><br>Ostud tarnetingimusel DDP Keemia tn 2, Kohtla-Järve, VKG OIL AS Keskladu.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em></td><td>Lisa nr.1. Varuosade loetelu<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td>27.12.2022</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td>Soodsaim hind<br>Lühim tarneaeg<br>Hinnad fikseeritakse üheks aastaks (lepinguperioodiks)<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong></td><td>Raamleping kuni 31.01.2024.</td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong></td><td valign="top">Приобретение запасных частей для насосного оборудования на 2023г.<br><br>‏‏‎‬‪‬‎‎‬‎‏‏‏‏‎‪‎‬‪‬</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Алексей Костылев, +37258580350<br>e-mail : &nbsp;<a href="mailto:aleksey.kostylev@vkg.ee">aleksey.kostylev@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид поставки</strong></td><td valign="top">Открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td><td>Поставка запасных частей производится по отдельным заявкам в объёме, необходимом Заказчику.<br><br>1. Оференты должны заполнить столбцы G, H и I &nbsp; в Приложении 1 (указать стоимость и срок поставки).<br><br>2. Поставку осуществить на условиях DDP Keemia tn 2, Kohtla-Järve, VKG OIL AS Keskladu.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td>Приложение 1. Перечень запасных частей<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong></td><td>27.12.2022</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong></td><td>Наименьшее ценовое предложение<br>Наименьший срок поставки<br>Цена на каждую позицию поставляемой продукции должна быть фиксированной на год (календарный год с даты заключения договора).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong></td><td>C Поставщиком заключается рамочный договор на поставку в 2023 г. (до 31.01.2024 г.)</td></tr></tbody></table><br>В предложении укажите пожалуйста цены без НДС.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>Оферент при заключении договора подчиняется правилам безопасности и нормативным документам VKG, которые находятся на сайте <a href="https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/">https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/</a><br><br>По организационным вопросам обращайтесь пожалуйста:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.12.2022

Avaldamise kuupäev:

13.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked