Projekti „Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kasutamiseks ja kaitseks 2021. a“ tööde teostamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke eesmärk on projekti „Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kasutamiseks ja kaitseks 2021. a“ tööde teostamine koostöös Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse õppetooliga. Tööde teostamine toimub vastavalt lähteülesandele, mis on hanke lisaks ja on kättesaadav järgnevalt lingilt. Andmebaasi seiretabel asub siin.Nõuetekohaselt teostatud tööde eest tasutakse lähteülesandes märgitud kahe etapi järgselt – I etapi järgselt 40% ja teise etapi järgselt 60% summast. Töö loetakse Tellija poolt vastuvõetuks üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamisega. Pakkujal peab olema pädevus tööde teostamiseks, mida tõendatakse vastutava isiku kaudu. Pakkuja nimetab tööde teostamise eest vastutava isiku, kellel on magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus loodusteaduste valdkonnas. Tööde teostamise eest vastutav isik peab olema viimase viie aasta jooksul teostanud jõevähi varu seisundi hindamise ja võõrvähiliikide leviku uurimistöid ning jõevähi ümberasustamist vähemalt ühe projekti raames. Pakkuja esitab vastutava isiku hariduse andmed (haridusasutus, eriala, omistatud kraad või diplom, hariduse omistamise aeg) ning eelnimetatud tööde teostamise kogemust tõendavad andmed (töö nimetus, tellija, teostamise aeg). Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus. Hanke piirmäär 8300 € (ilma käibemaksuta). Pakkumus esitada hiljemalt 5. juuliks 2021 kell 12:00 e-postile: margo.hurt@emu.ee Vajadusel lisainfo samalt e-posti aadressilt.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

05.07.2021

Avaldamise kuupäev:

16.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked