PRIA siseveebi arendus- ja hooldusteenuste tellimine raamlepinguga

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

1. Hanke esemeks on PRIA uue siseveebi loomine ja sellega kaasnevad veel mitte teadaolevad lisatööd ehk täiendavad tarkvara arendus- ja/või hooldustööd. 2. Raamlepingu täitmise käigus teostatavate tarkvara teenuste hulka loetakse muuhulgas: 2.1. projekti juhtimist; 2.2. analüüsi; 2.3. programmeerimist; 2.4. testimist; 2.5. dokumenteerimist; 2.6. koolitust; 2.7. konsultatsiooni jms töid, mis on vajalikud PRIA siseveebi arendamiseks/hooldamiseks. 3. Esimene hankeleping sõlmitakse samaaegselt raamlepinguga ja selle sisuks on PRIA uue siseveebi baasfunktsionaalsuse loomine.Täpsemalt on esimese hankelepingu ese ja tingimused kirjeldatud riigihanke selgitavad dokumendi (RSD) punktis 4.2.7. Hanke korraldamise hetkel veel mitte teadaolevad lisatööd tellitakse eraldi sõlmitavate hankelepingutega (nn järgnevad hankelepingud).

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

08.08.2022

Avaldamise kuupäev:

22.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked