Prangli küla puurkaevu ja veetöötlushoone rekonstrueerimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

3. TEHNILINE KIRJELDUS 3.1. Hanke esemeks on Prangli küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusseadmete paigaldamine koos sinna juurde kuuluvaga. 3.2. Töövõtja koostab vajalikud tööjoonised. 3.3. Töövõtja peab koostama elektri-automaatikaprojekti. Võimaliku elektriliitumise võimsuse suurendamisega seonduvad kulud tasub Tellija eraldi otse Elektrilevi OÜ-le. 3.4. Töövõtja esitab Tellijale kooskõlastamiseks kõik kasutatavad materjalid ja tehnoloogia enne paigaldamist. 3.5. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimise täpsem maht on kirjeldatud AS Võru Vesi poolt koostatud eelprojektis, töö nr 142021 (vt lisa 1). Töövõtja võib esitada enda poolse projekti nägemuse. 4. TEENUSE OSUTAMISE AEG 4.1. Teenust tuleb alustada pärast Töövõtjaga lepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimine Töövõtjaga on planeeritud juulis 2022. aastal. 4.2. Teenust tuleb teostada vastavalt Töövõtja poolt esitatud tööde ajagraafikule ja tegelikule tööde kulgemisele. Töö peaks valmima hiljemalt 31.05.2023. 4.3. Määratud tööaeg on tööpäeviti kell 8:00 kuni 17:00 kui osapoolte vahel ei lepita kokku teisiti. 4.4. Teenuse osutamine lõppeb pärast üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamist Töövõtja ja Tellija poolt. Akt allkirjastatakse pärast tööde lõpetamist, sh joogivesi vastab normidele, täitedokumentatsioon on esitatud ning koolitus teostatud. 9. LISATEAVE 9.1. Hanke kohta lisateabe küsimiseks edastada küsimused e-posti aadressile marko.tolga@voruvesi.ee. 9.2. Objektidega on võimalik tutvuda leppides kokku AS Võru Vesi arendusjuhiga Marko Tolga, mobiil nr: +372 520 0708. 12. PAKKUMUSE ESITAMINE 12.1. Pakkumine esitada AS-ile Võru Vesi hiljemalt 21.07.2022 kell 11:00. 12.2. Pakkumine esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile voru.vesi@voruvesi.ee

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

21.07.2022

Avaldamise kuupäev:

19.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked