Põdruse küla, Kodupaiga kinnistu omapuhasti rajamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Ehitustööde käigus rajatakse Haljala valda Põdruse külla Kodupaiga kinnistule oma reoveepuhasti. Korterelamu reovesi juhitakse rajatava kanalisatsioonitorustiku kaudu isevoolselt reoveepumplani. Kanalisatsioonitorustik rajatakse püstakute (6tk) valmiduseni hoone keldrikorrusel. Reoveepumplast rahustuskaevuni rajatakse survetorustik. Rajatav reoveepuhasti koosneb septikust, biokilepuhastist ja järelsetitist. Reoveepuhasti teeninduspüstikute juurde rajatakse trepp ja kõrvale paigaldatakse juhtkilp, milles paikneb kompressor ja elektri automaatika. Heitvee immutamiseks pinnasesse rajatakse imbväljak. Reoveepuhasti teenindamiseks ehitakse juurepääsutee ja teenindusplats.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

10.09.2021

Avaldamise kuupäev:

25.08.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked