Plasmalõikur. VKG Oil AS

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br></td><td valign="top">VKG OIL AS<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Plasmalõikur<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top">Andrei Ivanov, +372 56821633<br>e-mail: <a href="mailto:andrei.ivanov@vkg.ee">andrei.ivanov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke liik</strong><br></td><td valign="top">avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus</strong><br></td><td valign="top"><ul><li>Määratlus - käsilõikus;</li><li>Lõikematerjal ja maksimaalne paksus -süsinikteras/roostevaba teras, max. 20 mm</li><li>Sisendpinge – 400 V;</li><li>Väljundvoolu max. tähendus – 105 A;</li><li>Töötsükkel &nbsp;– 70-80% 105 А juures;</li><li>Gaasi allikas – tsentraliseeritud õhk;</li><li>Õhu filtreerimiskomplekt – jah (paigaldada aparaadile enne Tellijale tarnimist)</li><li>Siseneva jõukaabli pikkus - 3 m;</li><li>Lõikepõleti pikkus &nbsp;~ 5-7 meetrit;</li><li>Lõikepõleti nahast kaitsekest – jah;</li><li>Lõikepõleti tüüp – 75o kaitsega juhusliku käivitamise eest &nbsp;</li><li>Teisaldatav käru aparaadile – jah;</li><li>Voolujõu automaatse häälestamise ja vooluallika töörežiimi funktsiooni olemasolu - jah</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong><em>&nbsp; &nbsp;</em><br></td><td valign="top">Lisa N1. Hinnapakkumustabel<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste esitamise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">12.12.2022<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br></td><td valign="top"><ul><li>Tellija tehnilistele nõuetele vastavus (p.6).</li><li>Vooluallika ja lõikepõleti hoolduse ja remonditeenuste osutamine.</li><li>Pakutava toote passi ja kasutusjuhendi esitamine (võimalusel vene keeles).</li><li>Esitada info aparaadi hooldusintervalli kohta.</li><li>Edasiseks tellimuseks märkida hinnapakkumuses eraldi kulumaterjalide nimetus ja hind.</li><li>Hinnapakkumuse esitamisel märkida elektrooniline viide pakutava aparaadi tehniliste omaduste kohta. &nbsp;</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top"><ul><li>Vähim hinnapakkumus.</li><li>Vähim tarneaeg.</li><li>Vooluallikale ja lõikepõletile pakutav garantii.</li><li>Hooldus- ja remonditeenus</li><li><br></li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">Vastavalt esitatud hinnapakkumustele.<br><br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование предприятия</strong><br></td><td valign="top">VKG OIL AS<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br></td><td valign="top">Приобретение аппарата плазменной резки для выполнения ремонтных работ группы 158/5<br><br>‏‏‎‬‪‬‏‪‏‪‎‬‏‏‏‏‏‪‎‎</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Andrei Ivanov, +372 56821633<br>e-mail: <a href="mailto:andrei.ivanov@vkg.ee">andrei.ivanov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид поставки&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br></td><td valign="top"><ul><li>Назначение – ручная резка;</li><li>Материал резки и макс. толщина – углеродистая сталь/ нержавеющая сталь, макс. 20 мм</li><li>Входное напряжение – 400 В;</li><li>Макс. значение выходного тока – 105 A;</li><li>Рабочий цикл – 70-80% при 105 А;</li><li>Источник газа – централизованный воздух;</li><li>Комплект для фильтрации воздуха – да (установить на аппарат до поставки Заказчику)</li><li>Длина входящего силового кабеля – 3 м;</li><li>Длина резака &nbsp;~ 5-7 метров;</li><li>Защ. кожанный чехол для резака – да;</li><li>Тип резака – 75o c защитой от случайного пуска</li><li>Передвижная тележка для аппарата – да;</li><li>Наличие фунции автоматической настройки силы тока и рабочего режима источника тока - да</li></ul><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Приложение №1. Табель ценового предложения<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br></td><td valign="top">12.12.2022<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки&nbsp;</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top"><ul><li>Соответсвие техническим требованиям Заказчика (п.6).</li><li>Предоставление услуги обслуживания и ремонта источника тока и резака.</li><li>Предоставление паспорта на предлагаемое изделие и инструкции по эксплуатации (если есть возможность, то на русском языке).</li><li>Предоставить информацию по интервалу обслуживания аппарата.</li><li>В ценовом предложении отдельно прописать наименование и стоимость расходных материалов для дальнейшего заказа.</li><li>При подаче ценового предложения указать электронную ссылку на общие технические характеристики предлагаемого аппарата.</li><li><br></li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top"><ul><li>Наименьшее ценовое предложение.</li><li>Наименьший срок поставки.</li><li>Гарантии на источник тока и резак.</li><li>Услуга обслуживания и ремонта</li><li><br></li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения поставки</strong><br></td><td valign="top">Согласно представленным ценовым предложениям<br><br></td></tr></tbody></table><br><br>В предложении укажите пожалуйста цены без НДС.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>Оферент при заключении договора подчиняется правилам безопасности и нормативным документам VKG, которые находятся на сайте <a href="https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/">https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/</a><br>По организационным вопросам обращайтесь пожалуйста:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

12.12.2022

Avaldamise kuupäev:

05.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked