Peterburi tee 73 töökojahoone soojussõlme renoveerimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab väikehanke järgides riigihangete seaduse §-s 3 märgitud üldpõhimõtteid. Hanke eesmärgiks on leida töövõtja olemasoleva amortiseerunud soojussõlme renoveerimiseks ja vajaminevate dokumentatsioonide koostamiseks. TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas pakkumuse esitamise ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele: 1. TLT poolt hangitava renoveerimistööde täpsem maht on määratletud Ettepaneku lisas nr 1. 2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele: 2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 08. juuni 2022.a. kell 10:00. 2.2. Pakkumus esitatakse TLT e-posti aadressile tlt@tlt.ee märkides teemaks „Peterburi tee 73 töökojahoone soojussõlme renoveerimine“, mitte avada enne 8. juunit 2022.a. kella 10:00. Käesoleva hanke eesmärgis on enne kütteperioodi algust renoveerida Peterburi tee 73 töökojahoone olemasolev amortiseerunud soojussõlm vastavalt AS Utilitas Eesti poolt saadud tehnilistele tingimustele ning koostada vajaminev dokumentatsioon.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

08.06.2022

Avaldamise kuupäev:

31.05.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked