Peterburi tee 73 surveseadme 14 metallpiirdega betoonplokkide ostmine ja paigaldamine ankurdamisega

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab väikehanke järgides riigihangete seaduse §-s 3 märgitud üldpõhimõtteid. Hanke eesmärgiks on Peterburi tee 73 (katastritunnus 78403:314:0138), Lasnamäe linnaosas asuva surveseadme (EHR kood 221392715, edaspidi ka rajatis) kaitsemeetmeks 14 metallpiirdega betoonplokkide ostmine ja paigaldamine piirete ankurdamisega. TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas pakkumuse esitamise ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele: 1. TLT poolt ostetava teenuse/asja/ehitustöö kirjeldus: Hanke esemeks on Peterburi tee 73, Lasnamäe linnaosas asuvale rajatisele 14 betoonpiirde ostmine ja paigaldamine kutse lisas 2 esitatud tehnilisele kirjeldusele. 2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele: 2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 25.11.2022 kell 16.00. 2.2. Pakkumus esitatakse TLT e-posti aadressile vitali.petrov@tlt.ee ja hille.sinivee@tlt.ee märkides teemaks „Peterburi tee 73, Lasnamäe linnaosas asuvale rajatisele 14 metallpiirdega betoonplokkide ostmine ja paigaldamine ankurdamisega.“ 2.3. Pakkumus peab vastama pakkumuse esitamise ettepanekus toodud tingimustele ega või olla mistahes viisil eksitav. 2.4. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles. 2.5. Pakkumus tuleb esitada PDF-vormingus digitaalselt allkirjastatuna pakkuja esindamiseks õigustatud isiku poolt. 2.6. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga kaks kohta pärast koma. 2.7. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki ostumenetluse kutses ja selle lisades kirjeldatud töö osutamiseks tehtavaid kulutusi. 2.8. Pakkuja peab pakkumuse tegemisel arvestama, et pakkumuse mahtu tuleb arvestada ka need tööd, mis ei ole käesolevas väikehanke dokumendis kirjeldatud, kuid mis on tuginedes heale tavale vajalikud töö nõuetekohaseks teostamiseks. 2.9. Pakkumuse maksumus on lõplik ja kehtib kogu lepinguperioodi. 2.10. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva vältel alates pakkumuse esitamise tähtpäevast. 2.11. Tööde teostamise tähtaeg kolme nädala jooksul peale lepingu sõlmimist.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

25.11.2022

Avaldamise kuupäev:

22.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked