Perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite eelhindamine Rahandusministeeriumile (kordus)

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke esemeks on teenus – hindamine, mille raames antakse ÜSM määruse artikli 52 nõudeid arvestav sõltumatu ja põhjendatud hinnang koos soovitustega rahastamisvahendite rakendamiseks või mitte rakendamiseks rakendusperioodi 2021-2027 struktuurivahendite rakenduskava erieesmärkide saavutamiseks. Eelhindamise eesmärk on selgitada välja hanke lähteülesandes nimetatud poliitikavaldkondades esinevad turutõrke(d) või mitteoptimaalse(d) investeerimisolukorra(d). Selgitada ja põhjendada investeerimisvajadusi antud valdkonnas turutõrgete ja mitteoptimaalsete investeerimisolukordade leevendamiseks, kirjeldades võimalikku erasektori osalust ja rahastamisvahendi kasutamisest tulenevat lisandväärtust perioodil 2021-2027.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

16.08.2021

Avaldamise kuupäev:

31.05.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked