Parvlaevade välisuste eemaldamine ja uute paigaldamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

1.4 Konkursi eseme lühikirjeldus: 1.4.1 Konkursi esemeks on olemasolevate reisijateki välisuste eemaldamine (16 tk) ja uute paigaldus neljale parvlaevale ( Leiger – Tiiu : Rohuküla – Heltermaa , Tõll – Piret : Virtsu – Kuivastu ). 1.4.2 Konkursi eseme täpsem kirjeldus on esitatud käesoleva dokumendi Lisas 1. 1.4.3 Tellija hindab ja võrdleb pakkumusi vastavalt KD-s esitatud tingimustele. 1.4.4 Tellija võib muuta KD-d enne pakkumuste esitamise tähtpäeva, teavitades dokumentidesse sisse viidud muudatustest huvitatud isikuid ning tagades huvitatud isikute võrdse kohtlemise. 1.4.5 Tellija ei avalikusta Pakkujalt saadud informatsiooni, välja arvatud konkursil osalejate teavitamiseks vajalikus mahus ning juhtudel, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. 1.4.6 Huvitatud isik või Pakkuja kannab konkursil osalemisega seotud kogukulud ja - riski, kaasa arvatud vääramatu jõu (force majeure) toime võimalused. Käesolev konkurss allub eraõiguse sätetele (võlaõigusseaduse § 1009-1013) ning käesoleva konkursi näol ei ole tegemist riigihankega riigihangete seaduse ega Euroopa Liidu riigihankedirektiivide mõttes. Võlaõigusseaduse § 1012 lg 2 kohaselt on konkursi kohta tehtud otsus siduv ning seda ei saa kohtus vaidlustada. 1.4.7 Tellija teavitab Pakkujaid kõikidest otsustest peale eduka pakkumuse välja selgitamist e-posti teel.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

12.12.2019

Avaldamise kuupäev:

09.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked