Paroniidist lehttihendite tarnija 2023. aastaks. VKG Oil AS

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Paroniidist lehttihendmaterjalide tarnija 2023. aastaks, Tootja Temac a.s &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><br></td><td valign="top">Marina Vaino,<br>&nbsp;tel. (+372) 5664 9459<br>е-mail: <a href="mailto:marina.vaino@vkg.ee">marina.vaino@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke liik</strong><br></td><td>Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br></td><td>Lehttihendid Temasil HT, Temasil, Temagtaf TI<br><em>Lisas märgitud soetatavate lehttihendmaterjalide aasta keskmine kulu on indikatiivne. &nbsp;</em><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatavad dokumendid</strong><br></td><td>Lisa_1_Hinnatabel &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br></td><td>27.12.2022<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br></td><td valign="top">Pakkujad peavad täitma lisas nr. 1 sinise värvusega märgitud tulbad I, J, K,L<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste hindamiskriteeriumid</strong><br></td><td valign="top"><ul><li>Vähim hinnapakkumine.</li><li>Tarne täitmise tähtajad.</li><li>Toote tehniline pass &nbsp;ja ohutuskaardi olemasolu;</li><li>Tarnitava toodangu kvaliteedi garantii.</li><li>Tarnitava toodangu iga positsiooni hind peab olema fikseeritud kogu Lepingu kehtivusajaks. &nbsp;</li><li>Pakkumises märkida minimaalne tasuta transpordiga tellimuse suurus.</li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Tarnijaga sõlmitakse tarne raamleping. Lehttihendmaterjalide tarnet teostatakse Tellija jooksvate tellimuste alusel, milles märgitakse detailide nomenklatuur ja nende kogus. Tarne teostamise tähtaeg - vastavalt Tarnija lepingutingimustele.<br>Tarne DAP Keemia tn 2, Kohtla-Järve, VKG OIL AS Keskladu.<br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br></td><td valign="top">Приобретение листовых прокладочных материалов производителя Temac а.s 2023<br><br>‏‏‎‬‪‬‎‎‏‪‪‬‎‪‪‪‪‬‎‪</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong><br></td><td valign="top">Marina Vaino,<br>&nbsp;tel. (+372) 5664 9459 е-mail: <a href="mailto:marina.vaino@vkg.ee">marina.vaino@vkg.ee</a><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br></td><td>Открытая поставка<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong><br></td><td>Поставка листов Temasil HT, Temasil, Temagraf TI<br><em>Указанное в приложении среднегодовое количество использования листовых прокладочных материалов имеет информативный характер.</em><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><br></td><td>Приложение №1. Табель ценового предложения<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br></td><td>27.12.2022<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong><br></td><td valign="top">Оференты должны заполнить столбцы G.H отмеченные синим цветом в приложении №1.<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top"><ul><li>Наименьшее ценовое предложение.</li><li>Сроки выполнения поставки.</li><li>Наличие паспорта на изделие &nbsp;и карты безопасности;</li><li>Гарантия качества поставляемой продукции.</li><li>&nbsp;Цена на каждую позицию поставляемой продукции должна быть фиксированной на весь срок действия договора;</li><li>Указать в предложении минимальную стоимость заказа, при которой транспортные расходы на доставку товара Заказчику не выставляются.</li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong><br></td><td valign="top">C Поставщиком заключается рамочный договор на поставку. Поставка листовых прокладочных материалов производится на основании текущих заявок от Заказчика, в которых указываются номенклатура и их количество. &nbsp;Срок выполнения поставки - согласно договорным обязательствам Поставщика.<br>DAP Keemia tn 2, Kohtla-Järve, VKG OIL AS Keskladu.<br></td></tr></tbody></table><br><br>В предложении укажите пожалуйста цены без НДС.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>Оферент при заключении договора подчиняется правилам безопасности и нормативным документам VKG, которые находятся на сайте <a href="https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/">https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/</a><br><br>По организационным вопросам обращайтесь пожалуйста:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.12.2022

Avaldamise kuupäev:

14.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked