PÄRNU TN JALGTEE OSALINE REMONTTÖÖ

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Pakkuja peab koostama hinnapakkumise, mis sisaldab tööskeemil märgitud jalgtee katte vahetust. Töömaa paikneb Puuvilja ja Väike-Aia tänava vahelisel lõigul. Täpne skeem lisatud eraldi PDF failina. Planeeritavad tööd: 1. Olemasoleva teekatte ja äärekivide eemaldamine, utiliseerimine 2. Teealuse korrastamine, vajadusel väljakaeve, uue aluse rajamine 3. Tee tõstmine/langetamine kõrguseni, mis tagaks sademevee ärajuhtimise sõidu- ja kõnnitee vahelisele alale. 4. Uute äärekivide paigaldus paigaldusbetoonile 5. Uue tänavakivi paigaldus vastavalt tööskeemile. Tööskeemil täpsustatud kasutatavad kivitüübid (kasutatud Rae kivitehase näidiseid, kooskõlastatult võib asendada samaväärse või paremaga) 6. Haljastuse taastamine, kasvupinnase paigaldamine, muru külvamine. 7. Objekti koristamine Tööde käigus ei tohi vigastada olemasoleva kõrghaljastuse juuri. Tee konstruktsioon ning kvaliteet peab vastama hetkel kehtivatele standarditele. Tööde käigus tuleb tagada liiklejate ohutus, liikluskorraldus, vajadusel tänavate puhastamine ehitusest tänavatele kantud pinnasest. Töövõtja tutvud objektil mahtudega (nii katendi pind kui kaevetööde, täitematerjalide mahud). Hilisemaid pretensioone mahtude osas ei arvestata. Muud tingimused Enne pakkumise tegemist tutvub pakkuja objektiga kohapeal. Hilisemaid pretensioone mahtude ja ettenägematute tööde osas ei arvestata. Objektiga tutvumine toimub 25.08.2021 kell 10.00 algusega Pärnu tn 3 hoone eest. Eelregistreerimine kert.kaasik@paide.ee Pakkuja peab omama piisavat pädevust ning MTR registreeringut pakutavate tööde alal. Pakkujal on lubatud kasutada alltöövõtjaid erinevate projekti osade ehitamiseks. Seejuures tagab pakkumuse esitaja tööde tähtaegse valmimise. Võimalikud küsimused esitada enne pakkumise tegemist: Kert Kaasik, Paide Linnavalitsuse ehituse peaspetsialist, tel +372 5905 7970 või e-maili teel kert.kaasik@paide.ee. Pakkumuses esitada maksumus eraldi ilma ning koos käibemaksuga pakkuja hinnapakkumise vormil e-maili teel. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kert.kaasik@paide.ee hiljemalt 27. august 2021 kell 12.00. Tööde teostamise tähtaeg: 31. november 2021 Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste käigus on lubatud muuta töö mahtusid ning vajadusel vahetada katendi liiki. Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima kogumaksumusega pakkumus. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva. Töövõtja annab tööle 5 aasta pikkuse garantii.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

27.08.2021

Avaldamise kuupäev:

19.08.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked