Pärnu linnas Riia mnt 68a alajaama lammutamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hankelepingu esemeks on Pärnu linnas Riia mnt 68a asuva alajaama hoone lammutustööd kui ka lammutusjäätmete käitlemine ja krundi haljastamine. Lammutatava rajatise EHR kood 120783115, katastritunnus 62501:001:0852. Kohustuslik objektiga tutvumine 02.08.2022 kl 12.00. Pakkumuse koostamisel tuleb arvestada hanke alusdokumente (edaspidi ka VHAD), sh lepingu projektis sätestatud tingimusi, ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 01.11.2018 määrust nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" - https://www.riigiteataja.ee/akt/129122021051. Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse taotlus on rahuldatud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (endise ärinimega KredEx) otsusega nr KOV-327. Vt ka lammutustoetuse andja Kredex https://kredex.ee/et/teenused/ku-ja-kov/lammutustoetus-kohalikele-omavalitsustele.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

09.08.2022

Avaldamise kuupäev:

22.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked