Paldiski linnaku kunstikonkurss

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja kunstikonkursi, mille eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Paldiski sõjaväelinnaku vahipataljoni kasarmu siseruumidesse. Konkursi suurus on ligi 29 000 eurot ilma käibemaksuta. „Paldiski sõjaväelinnaku taristut on uuendatud viimase aasta jooksul hoogsalt, et nii vahipataljon kui ka toetuse väejuhatus saaks linnakusse ümber paikneda. Peame oluliseks, et uuenenud linnakus väljendaks loodav kunstiteos meile olulisi väärtusi ning mis innustaks meie ajateenijaid ning tegevväelaseid õppimis- ja tegutsemistahtele,“ ütles Vahipataljoni pataljoniveebel ja žürii liige vanemveebel Peeter Heinsaar. Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 26 563 eurot ilma käibemaksuta. Summa on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused. Teise, kolmanda koha ja eripreemiate fondi suuruseks on 2750 eurot. Kunstikonkurss kuulutatakse välja kunstiteoste tellimise seaduse alusel, mille kohaselt avaliku otstarbega hoone püstitamise, laiendamise või ümberehitamise puhul tuleb avaliku sektori hankijal korraldada kunsti tellimiseks avalik konkurss. Teos peaks intelligentselt väljendama Eesti Kaitseväele olulisi väärtusi, milleks on ausus, vaprus, asjatundlikkus, ustavus, koostöövalmidus ja avatus. „Konkursi eesmärgiks on leida sobivaim kunstiteos Paldiski põhjalinnakus asuvasse uude kasarmusse. Kunstiteos kavandatakse uue kasarmu linnapoolse teise ja kolmanda korruse vahelisele avatud alale, kus on seinte ja trepi vaheline tervet hoonet läbiv ruum,“ märkis RKIK lääne portfellijuht Mario Metsoja. Otsitav ideelahendus võiks lähtuda hoone arhitektuursest ja sisearhitektuursest lahendusest ning olla sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike ja -vorme ning materjale. Lisaks võib teose loomisel kasutada nii tasapinnalist kui ka ruumilist lahendust. Teose tehnika ja materjalide puhul tuleb eelistada mittepõlevaid materjale. Soovitatavalt metall, klaas, looduslik kivi, keraamika või nende materjalide omavaheline kombinatsioon. Kunstiteose märksõnadeks on kunstiliselt kõrgetasemeline, väärikus, nähtavus, mõjusus, mõistetavus, kaasaegne esteetika, kvaliteetne keskkond. Taotlusi ja kavandeid saab esitada kuni 12.02.2022 kell 15.00. Kunstiteose asukohaga on võimalus tutvuda avatud infopäeva raames, mis toimub Paldiski sõjaväelinnakus 12.01.2022 kell 11.00 (Tallinna mnt 7, Paldiski). Osalejatel registreeruda hiljemalt seitse tööpäeva enne ürituse toimumist, teavitades konkursi kontaktisikut e-kirja teel (osaleja nimi (sh organisatsioon, asutuse või ettevõtte nimi, kui on) ja isikukood. Linnakus tegutseb toetuse väejuhatus ja vahipataljon.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

12.02.2022

Avaldamise kuupäev:

14.01.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked