Pakkumise kutse 15 000 m3 diislikütuse kooshoiustatud ja/või 15 000 m3 eraldihoiustatud hoiulepingu sõlmimiseks (ainult Eesti territooriumil)

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hankija palub asjast huvitatud pakkujaid osalema hankes, et sõlmida: 15 000 m3 diislikütuse kooshoiustatud hoiuleping ja/või 15 000 m3 diislikütuse eraldihoiustatud hoiuleping vastavalt käesolevale pakkumise kutsele lisatud alljärgnevates dokumentides (pakkumise kutse dokumendid) sätestatud tähtaegadele ja tingimustele: - Hanke sisu (4 leheküljel, ainult inglise keeles) - Hanke selgitused (1 leheküljel, ainult inglise keeles) - Pakkumise vormid (vaata Contents of Tender) Kõik dokumendid on kättesaadavad kokkupakituna zip-failis Hankija koduleheküljel. Pane tähele: Diislikütuse hoiustamisel on lubatud pakkumised osalistele kogustele vähemalt 5 000 m3 kütuse hoiustamiseks ühes hoiustamiskohas. Pakkuja peab tagama, et hoiukoht on varustatud pideva ja katkematu elektritoitega. Elektrikatkestuse puhul on pakkujal kohustus tagada kütuse hoiukohast väljastamiseks terminali autonoomne elektritoide. Palume Teid tutvuda põhjalikult nii hanke sisu, kommentaaride kui ka tähtaegadega. Juhul kui Te soovite konkursil osaleda, palume Teid esitada oma pakkumine e-postiga: tender@espa.ee hiljemalt enne pakkumiste esitamise tähtaega 29.06.2022 kell 23:59 (kohalik Eesti kellaaeg). Pakkumised peavad olema selleks ajaks Hankija poolt kätte saadud. Hiljem esitatud pakkumisi ei arvestata. Pakkumised on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud käesoleva pakkumise kutsele lisatud pakkumise vormidel. Hankijal on õigus lükata tagasi ükskõik milline või kõik pakkumised ning olla pakkumiste ainus ja lõplik otsustaja. Pakkujad on seotud oma pakkumistega kuni 11.07.2022 (kaasaarvatud).

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

29.06.2022

Avaldamise kuupäev:

16.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked