Paide Rimi välikoristus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<p><strong>Kutse koristushankele</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br><strong>Rimi Eesti Food AS kutsub Teid esitama pakkumust Rimi territooriumide v&auml;likoristuse teostamiseks t&auml;htajalise lepinguga 2 aastat.&nbsp;</strong><br><br><strong>1. Hankija</strong><br>1.1. Rimi Eesti Food AS, P&otilde;rguv&auml;lja tee 3, Rae, 75308 Harjumaa<br>1.2. Kontaktisik: Anti T&auml;he; k&otilde;ikides k&uuml;simustes palume v&otilde;tta &uuml;hendust l&auml;bi Mercell hankekeskkonna suhtlusmooduli.<br><strong>2. Objektide asukohad</strong><br>Lisa 1 tabeli alusel.<br><strong>3. Teenuse kirjeldus ja sagedus</strong><br>T&auml;psed teenuse n&otilde;uded ja detailne kirjeldus on toodud lisades.<br><strong><br>4. Lisatud dokumendid<br></strong>4.1. Lisa 1. Hinnatabel 2022<br>4.2. Lisa 2. Tehnilised tingimused v&auml;likoristusele<br>4.3. Lisa 3. Teenuste hankimist k&auml;sitlev j&auml;tkusuutlikkuse lisa<br><strong><br>5. &Uuml;ldised hankes osalemise tingimused<br></strong>5.1. Pakkujal ei tohi olla kehtivaid maksuv&otilde;lgasid, tema vastu ei tohi olla algatatud tsiviil- ega kriminaalmenetlust, samuti t&auml;itemenetlustoiminguid;<br>5.2. Pakkuja kohustub &auml;ra hoidma kahju tekkimise Rimi Eesti Food AS-ile, sealhulgas tema maine kahjustamise.<br>6.&nbsp;<strong>T&ouml;&ouml;v&otilde;tja kutsealane p&auml;devus ja kohutused teenuse osutamisel</strong><br>6.1. Pakkuja peab omama Teenuse osutamiseks vastavat p&auml;devust ja k&otilde;iki vajalikke tegevuslubasid;<br>6.2. Pakkuja peab omama Teenuse osutamiseks k&otilde;iki vajalikke tehnilisi vahendeid ning v&otilde;imalikke kasutus&otilde;igusi, mis sisalduvad Teenuse hinnas.<br>6.3. T&ouml;&ouml;v&otilde;tja on kohustatud m&auml;&auml;rama objektile hanketingimustele vastava T&ouml;&ouml;dejuhataja, kes on T&ouml;&ouml;v&otilde;tja kontaktisikuks teenuse t&auml;itmisel, reaalselt korraldab teenuse osutamist ning kontrollib t&ouml;&ouml; kvaliteeti ja kvantiteeti. T&ouml;&ouml;dejuhataja peab olema k&auml;ttesaadav (telefoni teel) kogu aktiivse teenuse teostamise aja ning omama &uuml;levaadet objektist.<br>6.4. Tagama, et Teenust vahetult osutavad isikud kannaksid objektil Teenuse osutamisel eraldusm&auml;rkidega (ettev&otilde;tte embleemid v&otilde;i vastav tekstiline m&auml;rgistus) r&otilde;ivastust. Inimeste v&auml;limus peab olema puhas ja korrektne.<br><strong>7. V&auml;likoristusteenuse kvaliteedi kontroll</strong><br>7.1. Koristusteenuse kvaliteet peab vastama Rimi v&auml;likoristuse tehnilistele tingimustele Lisa 2.<br>7.2. Kontrolli teostab T&ouml;&ouml;v&otilde;tja kontaktisik, Tellija esindaja v&otilde;i Tellija poolt m&auml;&auml;ratud kolmas osapool koos T&ouml;&ouml;v&otilde;tja poolse t&ouml;&ouml;dejuhatajaga v&otilde;i volitatud esindajaga.<br><strong>8. T&auml;htajad&rlm;&rlm;&lrm;‪&lrm;‪‬&rlm;‬&rlm;&lrm;‬‪‪‪‬‪‪&lrm;‪</strong><br>8.1. Pakkumuse esitamise t&auml;htaeg on 15.07.2022 kell 15:00;<br>8.2. Eduka pakkujaga s&otilde;lmitakse leping teenuse osutamiseks hiljemalt 31.07.2022<br><br><strong>9. Pakkumuste esitamine</strong><br>Pakkumus palume esitada Mercell hankekeskkonnas teenuste aasta summa kokku ilma k&auml;ibemaksuta (Hinnatabelist). Detailsed objektip&otilde;hised tasud pakkuda Lisa 1 tabelisse ja uuesti &uuml;les laadida. V&otilde;imalik on esitada pakkumine objektide l&otilde;ikes ning osasid objekte mitte pakkuda. T&auml;iendavalt v&otilde;ib lisada juurde vajalikud kaaskirjad ja teenuste detailsemad selgitused.<br><br><strong>10. Pakkumuse n&otilde;utud kehtivus.</strong><br>Pakkumuse n&otilde;utav kehtivus on 15.12.2022<strong>.</strong><br><br><strong>11. L&auml;bir&auml;&auml;kimised ja pakkumuste tagasil&uuml;kkamine</strong><br>11.1. Hankija j&auml;tab endale &otilde;iguse sobilikuma majandusliku lahenduse saavutamiseks pidada pakkujatega t&auml;iendavaid l&auml;bir&auml;&auml;kimisi;<br>11.2. Hankija j&auml;tab endale &otilde;iguse tagasi l&uuml;kata k&otilde;ik pakkumused.<br><br><strong>12. Konfidentsiaalsus</strong><br>Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui &otilde;igusaktides ei ole s&auml;testatud teisiti.<br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide n&auml;gemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule &quot;N&auml;ita huvi&quot;.<br><br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta ja laekub otse hankijale - Mercell otsustusprotsessis ei osale.<br><strong><br>Otsus hanke tulemuste kohta saadetakse k&otilde;ikidele pakkujatele, kes esitasid oma pakkumuse l&auml;bi Mercelli keskkonna.<br></strong><br>K&uuml;simused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile v&otilde;i kontakteeruge &uuml;ldtelefonil +372 683 6785 v&otilde;i&nbsp;<a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud k&uuml;simustes palun v&otilde;tta &uuml;hendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna suhtlusmoodulit. </p>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

15.07.2022

Avaldamise kuupäev:

09.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked