Paide linna Anna-Ojaküla tee nr 5650010 pindamine 2022

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Paide Linnavalitsus (asukoht Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Keskväljak 14, 72711 Järva maakond, registrikood 77000246, tel 3850277) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. 1. Hankija (tellija) andmed: 1.1. Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide. 1.2. Kontaktisik: Enn Mäger, Ehituse peaspetsialist. 1.3. Kontakttelefon: 5077131, enn.mager@paide.ee . 1.4. Hanke kohta selgituste saamine. Küsimuste korral saata küsimus aadressil: enn.mager@paide.ee . E-posti küsimusele antakse siduv vastus, suuliselt saadud vastus ei pruugi olla siduv. 2. Hanke eesmärk. Paide linna mustkatetega teede ja platside katte eluea pikendamine, liiklustingimuste parandamine, tolmamise vähendamine; Paide linna kruusakattega teede kandevõime suurendamine, tolmamise vähendamine ning liiklustingimuste parandamine. <ol class="decimal_type" style="list-style-type: decimal;margin-left:0cmundefined;"> <ol class="decimal_type" style="list-style-type: decimal;margin-left:0cmundefined;"> <li>Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus.<ol class="decimal_type" style="list-style-type: decimal;"> <li>Teostamisele tulevad (pakutavad) objektid&nbsp;</li> </ol> </li> </ol> <li> <table style="border: none;width:488.8pt;margin-left:3.75pt;border-collapse:collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:20.1pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;">Nr.&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:255.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;">T&ouml;&ouml;de / kulude nimetus</span></p> </td> <td style="width:35.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;">L&otilde;igu pikkus m</span></p> </td> <td style="width:28.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;">Katte laius m</span></p> </td> <td style="width:49.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;">Eeldatav maht m&sup2;</span></p> </td> <td style="width:42.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;">&Uuml;h.hind &euro;/m&sup2;</span></p> </td> <td style="width:2.0cm;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:39.0pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;">Maksumus, &euro;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 20.1pt;border-right: 1pt solid windowtext;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-left: 1pt solid windowtext;border-image: initial;border-top: none;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">1</span></p> </td> <td style="width: 255.75pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><strong><span style="font-size:13px;color:black;">Anna-Ojak&uuml;la tee nr 5650010 L&otilde;ik 1 (Tallinn-Tartu-V&otilde;ru-Luhamaa teest nr 2 (&quot;vana tee&quot;) kuni ristumiseni P&otilde;llu&auml;&auml;re teega nr 5650118) 2,0 x</span></strong><span style="font-size:13px;color:black;">&nbsp;pindamine tardkivikillustikuga (tardkivikillustik fr 8/16 ja fr 4/8), bituumenemulsioon. Pinnatakse olemasolevale asfaldi freespuru (fr 0-32) pinnale, mis tuleb eelnevalt profileerida ja tihendada koos tellijalt tasuta saadava freespuru lisamisega keskmiselt 5 cm laadimise ja transpordiga Sillaotsast (M&auml;o tee 1a, Paide linn)</span></p> </td> <td style="width: 35.4pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">870</span></p> </td> <td style="width: 28.7pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">5,5</span></p> </td> <td style="width: 49.65pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:right;'><span style="font-size:13px;color:black;">4 785,00 &nbsp;&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 42.5pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 2cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 20.1pt;border-right: 1pt solid windowtext;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-left: 1pt solid windowtext;border-image: initial;border-top: none;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">2</span></p> </td> <td style="width: 255.75pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><strong><span style="font-size:13px;color:black;">Anna-Ojak&uuml;la tee nr 5650010 L&otilde;ik 2 (ristumisest P&otilde;llu&auml;&auml;re teega nr 5650118 kuni Hoidla kinnistu sisses&otilde;idu l&otilde;puni) 2,0 x</span></strong><span style="font-size:13px;color:black;">&nbsp;pindamine tardkivikillustikuga (tardkivikillustik fr 8/16 ja fr 4/8), bituumenemulsioon. Pinnatakse olemasolevale asfaldi freespuru (fr 0-32) pinnale, mis tuleb eelnevalt profileerida ja tihendada koos tellijalt tasuta saadava freespuru lisamisega keskmiselt 5 cm laadimise ja transpordiga Sillaotsast (M&auml;o tee 1a, Paide linn)</span></p> </td> <td style="width: 35.4pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">270</span></p> </td> <td style="width: 28.7pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">5</span></p> </td> <td style="width: 49.65pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:right;'><span style="font-size:13px;color:black;">1 350,00 &nbsp;&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 42.5pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 2cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 20.1pt;border-right: 1pt solid windowtext;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-left: 1pt solid windowtext;border-image: initial;border-top: none;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">3</span></p> </td> <td style="width: 255.75pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><strong><span style="font-size:13px;color:black;">Anna-Ojak&uuml;la tee 2,0 L&otilde;ik 3 (Hoidla kinnistu sisses&otilde;idu l&otilde;pust kuni K&Uuml; 56501:003:0287 l&otilde;puni) x</span></strong><span style="font-size:13px;color:black;">&nbsp;pindamine tardkivikillustikuga (tardkivikillustik fr 8/16 ja fr 4/8), bituumenemulsioon . Pinnatakse olemasolevale asfaldi freespuru (fr 0-32) pinnale, mis tuleb eelnevalt profileerida ja tihendada koos tellijalt tasuta saadava freespuru lisamisega keskmiselt 5 cm laadimise ja transpordiga Sillaotsast (M&auml;o tee 1a, Paide linn)</span></p> </td> <td style="width: 35.4pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">100</span></p> </td> <td style="width: 28.7pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">4,6</span></p> </td> <td style="width: 49.65pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:right;'><span style="font-size:13px;color:black;">460,00 &nbsp;&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 42.5pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 2cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 20.1pt;border-right: 1pt solid windowtext;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-left: 1pt solid windowtext;border-image: initial;border-top: none;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">4</span></p> </td> <td style="width: 255.75pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><strong><span style="font-size:13px;color:black;">Anna-Ojak&uuml;la tee mahas&otilde;idud ja ristmikud (teele nr 5650118 mahas&otilde;it 10 m ulatuses, Avatla kinnistu hoonestuse juurde mahas&otilde;it 10 m ulatuses, Valingu kinnistu hoonestusele mahas&otilde;it 3 m ulatuses, Hoidla kinnistule mahas&otilde;it laiusega sa 22 m, 3 m ulatuses) 2,0 x</span></strong><span style="font-size:13px;color:black;">&nbsp;pindamine tardkivikillustikuga (tardkivikillustik fr 8/16 ja fr 4/8), bituumenemulsioon . Pinnatakse olemasolevale asfaldi freespuru (fr 0-32) pinnale, mis tuleb eelnevalt profileerida ja tihendada koos tellijalt tasuta saadava freespuru lisamisega keskmiselt 8 cm laadimise ja transpordiga Sillaotsast (M&auml;o tee 1a, Paide linn).&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 35.4pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 28.7pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;color:black;">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 49.65pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:right;'><span style="font-size:13px;color:black;">210,00 &nbsp;&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 42.5pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 2cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 65pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 20.1pt;border-right: 1pt solid windowtext;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-left: 1pt solid windowtext;border-image: initial;border-top: none;padding: 0cm 3.5pt;height: 13pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><strong><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></strong></p> </td> <td colspan="5" style="width: 412pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 13pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:right;'><strong><span style="font-size:13px;">Kokku maksumus</span></strong></p> </td> <td style="width: 2cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 13pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><strong><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 20.1pt;border-right: 1pt solid windowtext;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-left: 1pt solid windowtext;border-image: initial;border-top: none;padding: 0cm 3.5pt;height: 13pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><strong><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></strong></p> </td> <td colspan="5" style="width: 412pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;background: white;padding: 0cm 3.5pt;height: 13pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:right;'><strong><span style="font-size:13px;color:black;">&nbsp;K&auml;ibemaks 20%.</span></strong></p> </td> <td style="width: 2cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 3.5pt;height: 13pt;vertical-align: bottom;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><strong><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:20.1pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.0pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:center;'><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></p> </td> <td colspan="5" style="width: 412pt;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;background: white;padding: 0cm 3.5pt;height: 13pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:right;'><strong><span style="font-size:13px;color:black;">K&Otilde;IK&nbsp;K&Auml;IBEMAKSUGA:</span></strong></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.0pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;text-align:right;'><strong><span style="font-size:13px;">&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol> 7. Pakkumuse esitamine, nõutavad andmed 7.1. Pakkumused esitada digitaalselt allakirjutatuna hiljemalt 26.07.2022 kella 11.00-ks punktis 1 näidatud e-posti aadressile, teemareal näidake „Anna-Ojaküla tee pakkumus“; 7.2. Pakkumus esitada lisatud vormil, koos kõigi nõutud andmete ja kinnituste esitamisega

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

26.07.2022

Avaldamise kuupäev:

19.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked