Õunaaia-Sägasilla tee ja Kalakärestiku tee tolmuvaba katte ehitus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke eesmärk Hanke eesmärgiks on Viljandi vallas Porsa ja Sooviku külas asuva Õunaaia-Sägasilla tee ja Kalakärestiku tee (ligikaudne kogupikkus 1 242 jm) koos ordulinnuse parklale tolmuvaba katte ehitusega, kasvupinnase eemaldamisega, kraavide puhastamisega, uute kraavide kaevamise ja truupide paigaldamisega ehitustöö teostamine. Tehniline kirjeldus Pakkumuse koostamise aluseks on käesoleva hanketeate juurde lisatud kululoend, tehniline kirjeldus ja objekti asendiplaanid (kraavis, katendid). Töövõttu kuuluvad ka need tööd ja toimingud, mis ei ole käesolevas hanketeates otseselt kirjeldatud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide vajalike tööde teostamisega, mis on vajalikud käesoleva hanketeate punktis 2 kirjeldatud hanke eesmärgi täitmiseks kuni tööde täieliku valmimiseni ja töövõtja poolt hankijale üleandmiseni, sh vajalike kooskõlastuste hankimine. Kõik vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud töövõtja pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärgi saavutamist, loeb hankija hanke osaks, mille eest hankija täiendavalt tasuma ei pea. Kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu töömaal toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. Nõuded pakkujale Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (https://ariregister.rik.ee). Pakkuja peab omama pädevat isikut projektijuhi rollis, kes on omandanud teedeinsener tase 4 kutsetunnistuse või samaväärse, kelle kvalifikatsioonile pakkuja saab tugineda. Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab Pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb. Nõuded pakkumusele Pakkumus tuleb esitada kululoendis toodud sisu kohaselt (fail: Kululoend-Õunaaia-Sägasilla tee ja Kalakärestiku tee.xlsx); Pakkumus peab olema jõus vähemalt üks (1) kuu. Pakkumuse esitamine Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: hanked@viljandivald.ee. Pakkumuse esitamise hilisem tähtaeg on 01. juuli 2022 kell 09.00. Täiendav info Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab kirjalikult esitades küsimuse e-posti aadressile mati.valli@viljandivald.ee. Küsimustele vastamine hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Lisad Tehniline kirjeldus; Lepingu projekt; Asendiplaanid (kraavid, katend); Kululoend.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

01.07.2022

Avaldamise kuupäev:

20.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked