Otselepingu sõlmimine Võru valla bussiliini nr 3 teenindamiseks

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

3. Tehniline kirjeldus 3.1 Hanke esemeks on avaliku bussiliini veoteenuse osutamine Võru valla bussiliini nr 3 teenindamiseks perioodil 01.01.2020.a kuni 31.12.2020.a hinnangulise töömahuga 54 km tööpäeval, kokku ca 13 662 km aastas. 3.2 Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale korrutades lepingu objektiks oleval bussiliinil vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu km) lepingus sätestatud liinikilomeetri maksumusega (eurot/km). 3.3 Sõitjate vedu teostatakse tööpäevadel. 3.4 Sõitjate vedu tuleb korraldada käesolevas hankedokumendis ja selle lisades, ühistranspordiseaduses, muudes õigusaktides ning käesoleva hanke tulemusena eduka hinnapakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitava avaliku teenindamise otselepingus sätestatud tingimustel ja korras. 3.4 Pakkuja peab esitama konkursile bussid, mis vastavad Otselepingu eelnõus sätestatud tingimustele. 3.5 Pakkuja peab tagama, et tema omandis on või tal on sõlmitud leping asendusbussi kasutamiseks liinitõrgete puhul. 3.6 Pakkuja peab arvestama, et lepingu kehtivuse perioodi jooksul sõitjate veo vajaduse muutudes peab ta kasutama liinidel ja väljumistel busse, mis on piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

02.12.2019

Avaldamise kuupäev:

11.11.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked