Omasteta surnute matmise teenus 2023

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Väikehange: Omasteta surnute matmise teenus 2023 Lugupeetud pakkuja! Kutsume Teid esitama pakkumust Tapa vallas omasteta surnute matmiseks 2023. aastal Teenuse kirjeldus: Tapa vallas on aasta jooksul ~ 10 lahkunut, kellel ei ole omakseid ning kelle matmise korraldab vald. Teenus koosneb urnimatusest, mille osutamisel tuleb järgida kalmistuseaduse § 2, § 3, § 9 ja § 10 ning Tapa Vallavolikogu 27.01.2020 määruses nr 77 „Kalmistu kasutamise eeskiri“ esitatud nõudeid. Nõuded pakkujale: Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtajaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused: hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu Pakkumus peab sisaldama: Pakkuja nimi, aadress ja kontaktandmed. Ühe urnimatuse kogumaksumus ehk paketi hind, mis sisaldab järgmisi komponente:  urni maksumus;  lahkunuga tehtavad toimingud;  ühekordsed toimingud ja tarvikud;  tuhastamine;  haua korrastamine. Komponentide hinnad tuua välja ka eraldi. Lisaks paketi maksumusele esitada ka järgmised hinnad:  külmkambri 1 ööpäeva maksumus;  transpordi 1 km maksumus. Maksumused esitada ilma käibemaksuta ja käibemaksuga. Kui juriidiline isik ei ole käibemaksukohuslane, märkida pakkumuses. Pakkumus tuleb esitada etteantud struktuuri järgi, selle mittejärgmisel võib hankija pakkumuse tagasi lükata. Lepingu tingimused: Leping sõlmitakse pakkumuses esitatud hindade alusel. Tasumine teenuse eest toimub 14 päeva jooksul aktsepteeritud arve alusel. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 30. detsember 2022 kell 10:00. Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi. Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks majanduslikult soodsaim pakkumus. Täiendav info: sotsiaalhoolekande spetsialist Pille Eevardi, tel 53419921, e-post pille.eevardi@tapa.ee

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

30.12.2022

Avaldamise kuupäev:

22.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked