Omanikujärelevalve teenuse osutamine Tartu linnas 2023-2025.a arendajate poolt ehitatavatel tee-ehituslikel objektidel

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Tartu linnas rajatavatel arendusobjektidel on paljudel juhtudel arendaja ülesandeks ehitada välja teed ja kõnniteed kohustusega anda need valmimise järgselt üle linnale, misjärel nad muutuvad linna avalikult kasutatavaks teeks. Tartu linnal on arendajatega sõlmitud omavahelised lepingud, mille alusel on linna ülesanne tellida arendajate poolt ehitatavatele objektidele omanikujärelevalve. Tagamaks ehitustööde tehnoloogianõuetest kinnipidamist, kasutatavate materjalide vastavust nõutavale ja töö lõpptulemuse kvaliteeti, sõlmitakse käesoleva hanke tulemusena käsundusleping omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Tartu linnas arendajate poolt ehitatavatel tee-ehituslikel objektidel (sh tänavavalgustuse ehitus, sademeveekanalisatsiooni rajamine) eesmärgiga professionaalse ja hea tava kohase omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

03.01.2023

Avaldamise kuupäev:

06.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked