Omanikujärelevalve teenuse osutamine Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Lühikirjeldus Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel. Rekonstrueerimise käigus asendatakse Kuldre kooli amortiseerunud hakkepuidul töötav katlamaja puidugraanulitel töötavaga. Katlamaja rajatakse olemasoleva katlamaja asukohta. Ehitustööde maht on kättesaadav riigihangeteregistris viitenumber 235862 Ehitustööde lõpptähtaeg on 01.10.2021. Pakkumiste tähtaeg 21.06.2021. 10:00. Pakkumus esitada vald@antsla.ee Nõuded pakkujale Pakkuja peab olema osutanud seitsme viimase aasta jooksul alates käesoleva hanke avaldamise kuupäevast omanikujärelevalve teenust katlamajade ehitustööde teostamisel vähemalt ühe töö raames, milles ehitati hakkpuidu või puidugraanuli katlamaja katla võimsusega vahemikus 0,2-3,0 MW. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutanud ja lõpule viinud kooskõlas sõlmitud lepingutele ja heale tavale. Pakkujal peab olema kogu lepingu täitmisajaks pädev võtmeisik, omanikujärelevalve insener „Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8" Sarnaseks teenuseks loetakse omanikujärelvalve teenuse osutamist vahemikus 0,2-3,0 MW katla võimsusega puidugraanuli katlamaja ehitamisel. Lisainfo: Kurmet Müürsepp 5179213

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

21.06.2021

Avaldamise kuupäev:

15.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked