Õigusabi osutamine korteriühistutele, aiandusühistutele, garaažihooneühistutele (õigusalane nõustamine)

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kutsub esitama pakkumust õigusabi osutamiseks korteriühistutele, aiandusühistutele, garaažihooneühistutele (õigusalane nõustamine). Teenuste kirjeldus ja maht 1. Teenust osutatakse 2023. aasta jooksul, ajamaht vähemalt 16 tundi kuus. 2. Teenuse osutamise viis ja koht – konsulteerimine kogu vastuvõtuaja vältel ruumides asukohaga Peetri plats 3, Narva. 3. Teenuse sisu: • Narva linna haldusterritooriumil asuvate korteriühistute, aiandusühistute, garaažihooneühistute liikmete ja juhatuse vastuvõtt ja õigusalane nõustamine küsimustes, mis on seotud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse, hooneühistuseaduse, mittetulundusühingute seaduse ja tulundusühistuseaduse kohaldamisega ning eelviidatud ühingute liikmete ja ühingute omavahelisi suhteid reguleerivate õigusaktidega. • Konsulteerimise esemega seotud dokumentide juriidiline kontroll, konsulteeritavatele lihtsamate juriidiliste dokumentide koostamine kohtueelses/kohtuvälises menetluses,. • Üldiseks kasutamiseks mõeldud õigusalaste dokumentide koostamine (sh ühistute põhikirja, üldkoosoleku protokolli jne näidise koostamine). Teenuse osutamisel koostatud õigusalased dokumendid on tellija omand ja antakse tellijale üle elektroonilisel teel. Tellijal on õigus neid kasutada omal äranägemisel (sh avalikustada veebilehel või ajalehes või edastada huvitatud isikutele muul viisil). Nõuded konkursil osalejale • Konkursil võivad osaleda juriidilised ja füüsilised isikud, kes osutavad õigusabiteenust. • Õigusabiteenust pakkuva juriidilise isiku korral on vajalik isiku olemasolu, kes töötab antud juriidilise isiku juures töölepingu alusel või on juriidilise isiku juhatuse liige, on hariduselt jurist ning tema haridus vastab Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lg 2 sätestatule või tunnustatud välisriigis omandatud kvalifikatsioonile ja eesti keele oskusega C1-tasemel. • Teenust osutatakse ainult ülalmainitud isiku kaudu. • Füüsiline isik peab olema hariduselt jurist ning tema haridus peab vastama Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lg 2 sätestatule või tunnustatud välisriigis omandatud kvalifikatsioonile ja eesti keele oskusega C1-tasemele. Esitatavad dokumendid • Konkursil osaleva juriidilise isiku puhul esitatakse juriidilise isiku andmed (registrikood, asukoht, motivatsioonikiri) ja õigusabi osutava isiku CV, haridust tõendava dokumendi koopia. Füüsilise isiku puhul esitatakse isiku andmed (isikukood, elukoht, CV, motivatsioonikiri), haridust tõendava dokumendi koopia. • Pakkumus tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti e-posti aadressile narvahanked@narva.ee kuni 18. jaanuari 2023 kella 14.00-ni digitaalselt allkirjastatuna, märkides allkirjastatud dokumendi konteineri nimes "Õigusabi osutamine". Hindamiskriteeriumid Käsundusleping sõlmitakse parimaks tunnistatud kandidaadiga, keda hinnatakse vestluse tulemusel varasema kogemuse, oskuste ja teadmiste põhjal.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

18.01.2023

Avaldamise kuupäev:

12.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked