Nõudetranspordi vedaja leidmine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Elva vallavalitsus on koostöös Modern Mobilityga kavandamas nõudluspõhise transpordi pilootprojekti. Nõudeliini ehk tellitava sõiduki eesmärk on aidata mugavamalt liigelda hajaasustusega piirkondade vahel. Nõudluspõhine ühistransport võimaldab teenust osutada paindlikumalt, suurema väljumiste arvuga, kiirema sõidu ajaga ning ka nendes piirkondades, kus tavapärane liinivedu on olnud siiani raskendatud või sootuks võimatu. Sõidukite graafik koostatakse inimestelt laekunud sõidusoovide alusel, nende sisestamiseks on võimalik kasutada vastavat internetilehekülge või telefonikõnet dispetšerile. Projekti elluviimiseks soovime leida teenusepakkujat (vedajat), kes pakuks pilootprojektiks vajalikku sõidu- ja dispetserteenust. Pilootperiood algab 22.08 ning kestab kuni 2022 lõpuni. Pakkumiskutse tehnilised tingimused, nõuded vedajale ja sõidukile Teenust osutatakse esmaspäevast reedeni ainult eelnevalt esitatud tellimuste alusel ajavahemikul 7-21.00 vastavalt kaardil 1 toodud teeninduspiirkonnale. Tegemist on pilootpiirkonnaga, kus nõudepõhist transporditeenuse pakkumist testitakse. Teenusepakkumise ajavahemikud võivad vajadusest tingituna pilootperioodi jooksul muutuda. Vedaja teostab nõudetranspordi tellimusvedu vastavalt veebiplatvormil põhineva mobiilirakenduse vahendusel esitatud tellimustele ja marsruudile (tarkvara pakub pilootprojekti partner, mitte sõiduteenuse pakkuja). Tellimused, sh peatumiskohad edastatakse nõudetranspordi teostajale mobiilirakenduse vahendusel. Nõudetranspordi teenuse tellimine käib veebilehe ja dispetšerteenuse abil, teenusepakkuja peab tagama võimaluse sõidukit tellida ning tellimust tühistada kuni 2 tundi enne sõiduki liinile väljumist. Pakkumuste esitamine Ootame pakkumusi vastavalt ülaltoodud tingimustele hiljemalt 30.06.2022 e-posti aadressil elva@elva.ee Pakkumuste hindamine ja läbirääkimiste pidamine 1. Tähtaegselt laekunud pakkumuste esitajatega on Elva vallavalitsusel õigus pidada läbirääkimisi pakkumuse sisu ja maksumuse üle. Läbirääkimisi võib pidada nii suulises kui kirjalikus vormis, kasutades selleks sobivaid veebikananaleid (e-post, MS Teams, Zoom vms) või Elva vallavalitsuses kohapeal. Läbirääkimiste käik protokollitakse. 2. Peale läbirääkimisi antakse pakkujatele tähtaeg lõpliku pakkumuse esitamiseks. 3. Leping sõlmitakse pakkujaga, kes teeb soodsaima lõpliku pakkumise.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

30.06.2022

Avaldamise kuupäev:

08.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked