Noblessneri jahisadama ujuvkaide ja käimispoomide tootmine ja paigaldus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

HANKEDOKUMENT Hanke nimetus – Noblessneri jahisadama ujuvkaide ja käimispoomide tootmine ja paigaldus; Hanke/ehitustööde aadress – Peetri tänav T5, Tallinn; Hankija – BLRT Grupp AS, Kopli 103/3, Tallinn 11712; Hankija esindaja – Ann Virkus, Port Noblessner OÜ, juhatuse liige; Töövõtu korralduse meetod: täisvastutusega projekteerimise, ehitus- ja paigaldustööde peatöövõtt; Hanke lühikirjeldus Hankija eesmärk on uute ujuvkaide, olemasoleva ujuvkai pikenduse ja käimispoomide tootmine ning paigaldus Noblessneri jahisadamas; Töövõtt ja tehnilised nõuded Töövõttu kuulub: Üldine: o töövõtuks vajalikus mahus ehitusprojekti koostamine ja kooskõlastamine Hankijaga; o Kõigi töövõttude juhtimine, materjalide ja seadmete tarne, kõik ehitus- ja paigaldustööd; o tööks vajalike mehhanismide ja tööjõu (näiteks tõstuk, kraana, tuukrid jmt) soetamine; o Enda töömaa organiseerimine, vajadusel objekti piiramine kõrvalise ligipääsu takistamiseks ja valve. Töömaa asendiplaani koostamine ja kooskõlastamine Hankijaga, teiste antud piirkonna töövõtjatega koostöö tegemine ja logistika kooskõlastamine; o Enda töömaa ohutuse tagamine: töö-, elektri- ja tuleohutus; o Teostusdokumentatsiooni koostamine; o Igapäevane koristus. Ujuvkaide tootmise ja paigalduse kirjeldus C-UJUVKAI o Ujuvkai pikkus on 75 m, laius ca 3 m; o Ujuvkai perimeeter on kaetud puitvenderdusega; o Ujuvkai tuleb ankurdada Noblessneri jahisadama akvatooriumi põhja ca 5 m sügavusele. Ankrud on põhjas olemas, nende asukohad on märgistatud ujuvtähistega. Koos ankrutega on olemas ka ankruketid, üks kett tuleb vahetada uue vastu; o Ujuvkail peavad olema kaabli- ja veeühenduse kanalid, samuti hooldusluugid; o Ujuvkaile on paigaldatud järgmine varustus: o üks alumiinium või pulbervärvitud RST kestaga ≥IP67 ilmastikukindel, fotoanduri ja LED teeninduspost: 4 x 16 A, veekraan koos voolikukanduriga; o viis alumiinium või pulbervärvitud RST kestaga ≥IP67 ilmastikukindlat, fotoanduri ja LED teenindusposti: 6 x 16 A, veekraan koos voolikukanduriga; o postpollarid 32 tk / vähemalt 25 kN; o kaks päästeredelit; o kaks päästerõnga komplekti (päästerõngas, redel, pootshaak); o kaks pulberkustutit, mereveekindlates kappides. o Pakkumises näidata sõlmelahendused ujuvkaide moodulite vahel. J-UJUVKAI PIKENDUS o Pikenduse pikkus: 30 m, laius ca 3 m (olemasoleva J-ujuvkai laius 3,16 m); o Pikendus on ankurdatud Noblessneri jahisadama akvatooriumi põhja, ca 5 m sügavusele; o pikenduse perimeeter on kaetud puitvenderdusega; o Pikendusel on vajalikud kaabli- ja veeühenduse kanalid; o Pikendusel on järgmine varustus: o üks päästerõnga komplekt (päästerõngas, redel, pootshaak); o üks pulberkustuti, mereveekindlas kapis; o kuus postpollarit, vähemalt 25 kN; o kaks alumiinium või pulbervärvitud RST kestaga ≥IP67 ilmastikukindlat, fotoanduri ja LED teenindusposti: 4 x 16 A, veekraan. o Pikendus on ühendatud J-kai merepoolsesse otsa; o Pakkumises näidata sõlmelahendused ujuvkaide moodulite vahel. J-UJUVKAI PIKENDUSE KINNITUS J-UJUVKAI KÜLGE o Hinnapakkumises näidata sõlmelahendused ujuvkaide moodulite vahel. L-UJUVKAI o Ujuvkai pikkus on 90 m, laius ca 3 m; o Ujuvkai perimeeter on kaetud puitvenderdusega; o Ujuvkai tuleb ankurdada Noblessneri jahisadama akvatooriumi põhja ca 5 m sügavusele; o Ujuvkail on vajalikud kaabli- ja veeühenduse kanalid, samuti hooldusluugid; o Ujuvkail on järgmine varustus: o kaheksa alumiinium või pulbervärvitud RST kestaga ≥IP67 ilmastikukindlat, fotoanduri ja LED teenindusposti: 6 x 16 A, veekraan; o postpollarid 44 tk, vähemalt 25 kN; o seitse päästeredelit; o kaks päästerõnga komplekti (päästerõngas, redel, pootshaak); o kaks pulberkustutit, mereveekindlates kappides. o Hinnapakkumises näidata sõlmelahendused ujuvkaide moodulite vahel. KÄIMISPOOMID Käimispoomi pikkus m Poomide arv tk 8 11 9 9 10,5 9 12 7 o Kõigi käimispoomide külgedel on vendrid, mille paksus on vähemalt 60 mm; o Pakkumises näidata sõlmelahendused käimispoomide ja ujuvkaide vahel; o Pakkumises näidata poomide paigaldushind järgmiselt: o C-ujuvkai:  maapoolne külg: 9 poomi / 9 m;  merepoolne külg: 7 poomi / 12 m. o L-ujuvkai:  Maapoolne külg: 11 poomi / 8 m;  Merepoolne külg 9 poomi / 10,5 m. UJUVKAIDE JA KÄIGUPOOMIDE PAIGALDUS o Kõigi käesolevas hankedokumendis kirjeldatud ujuvkaide ja poomide puhul näidata pakkumises nende transpordi- ja paigaldus- ning ujuvkaide puhul ka installeerimise (maapealsete vee- ja vooluühenduste loomine) hinnad. Nõuded seadmetele ja materjalidele: • Kõik puitkonstruktsioonid peavad olema kas lehispuit või süvaimmutatud. Immutus peab vastama klassile AB, EN 351 imbumissügavus NP5 / EN335 kasutusklass UC3; • Kõigi teraselemendid ja metallist kinnitusvahendid peavad vastama kas AISI 304 või C4 keskkonnaklassile; • Betoonelemendid: klassiga C35/45, XC4, XS3, XD3, XF4, graniitkillustikuga, (EVS-EN 206), tsemendi sisaldus 350kg/m3. • Tarnitava teenindusposti näidis: Pakkumuse ettevalmistamise ja vormistamise juhised Kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kannab Pakkuja. Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 40 kalendripäeva. Hinnapakkumise koostamine Pakkumise hind: 1. Töövõtja peab esitama pakutavad hinnad vastavalt Tellija esitatud nõudmistele (pakkumistabelile). 2. Iga komplekti puhul tuleb eraldi näidata selle detailide maksumus: pontoonid, liitsõlmed, ankurdus, venderdus, teeninudspostid, postpollerid, elektri- ja vee ühendused jne. 3. Iga komplekti puhul tuleb näidata selle transpordi- ja paigaldus- ning installeerimiskulud. 4. Hinnad peavad sisaldama ka kõiki täiendavaid kulusid, v.a. käibemaks. Pakkumise hind on kindel ega muutu inflatsiooni mõjul. Pos Nimetus Ühik 1 C-ujuvkai kompl 5 L-ujuvkai kompl 6 J-ujuvkai pikendus kompl 7 Käimispoomid kompl Töövõtu ajagraafik 1. Töövõtu ajagraafik ja tähtajad on järgmised: Toodetud, paigaldatud ja kasutusvalmis on: o C-ujuvkai ja poomid selle küljes: 16.04.2023 o L-ujuvkai ja poomid selle küljes: 16.04.2023 o J-ujuvkai pikendus: 14.05.2023 Muu asjassepuutuv 1. Töövõtja ei tohi takistada kõrval oleva sadama tööd: sadamahooaja ettevalmistustööd algavad 1.04.2023. Lisaks peab Töövõtja: • kooskõlastama Hankijaga töövõtuala ja ehitusgraafiku; • kooskõlastama transpordi- ja paigaldustööde teostamise aja: esitama ajagraafiku; • kooskõlastama materjalide paiknemise. 2. Töövõtjal kannab vajadusel kõik oma tööliste olmeprobleemide lahendamise vajadused ja kulud; 3. Pakkumisdokumente puudutavad täpsustused ja märkused esitada kirjalikult pakkumise ajal. Märkuste mitteesitamisel loetakse pakkumisdokumendid märkusteta vastuvõetuks; 4. Pakkumises kirjeldada võimalikud alltöövõtjad ja nende teostatavad tööd; 5. Pakkumise koostamise kulutusi ei hüvitata; 6. Pakkumine on kinnine s.t. pakkumistulemused ei kuulu avaldamisele; 7. Pakkumises märkida kontaktisik, kes vajadusel esindab Pakkujat lisaselgituse andmisel ja läbirääkimiste pidamisel; 8. Töövõtja organiseerib ise endale vajalikud kommunikatsioonid, näiteks: elekter, vesi, side jne. 9. Objektidega on võimalik tutvuda, kooskõlastades aja eelnevalt Ann Virkus: tel: +372 5669 2205, ann.virkus@noblessner.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg ja koht Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 5.02.2023 digiallkirjastatud dokumendina ja laadida üles BLRT hankekeskkonda. Lugupidamisega Ann Virkus Port Noblessner OÜ +372 5669 2205 ann.virkus@blrt.ee Asendiplaan Vaata Lisa 1

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

05.02.2023

Avaldamise kuupäev:

19.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg