Nissi Põhikooli fassaadi osaline värvimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Lugupeetud pakkuja! Saue Vallavarahaldus kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele Saue vallas Nissi Põhikooli, aadressil Nissi tee 33, Riisipere fassaadi osaliseks värvimiseks. 1. Hankeobjektiks on Nissi Põhikooli fassaadi osaline värvimine. 2. Tööde loetelu on kirjeldatud Tehnilises Kirjelduses Lisa nr 1. 3. Pakkumus palun esitada Hinnapakkumise vormi Lisa nr 2 kujul. Kõik lahtrid peavad olema täidetud. 4. Nõuded pakkujale. • Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 ega lõikes 4 sätestatud kõrvaldamise aluseid. • Pakkujal peab olema kolme viimase (2019; 2020; 2021)lõppenud majandusaasta keskmine netokäive (müügitulu) vähemalt 50 000 eurot. 5. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. 6. Pakkumuse esitamise viis ja tähtaeg: Pakkumus esitada e-posti aadressile koit.vare@sauevarahaldus.ee hiljemalt 25.07.2022 kella 10.00-ks. 7. Küsimused pakkujatele ja läbirääkimised: Hankijal on õigus esitada pakkujatele küsimusi ning paluda pakkujatel täpstustada pakkumuste andmeid. Kui pakkuja jätab hankija küsimustele vastamata või ei vasta sisuliselt, siis hankijal on õigus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldada ning menetluses pakkuja pakkumist mitte arvestada. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuse hinna ja sisu osas ning peab andma kõigile pakkujatele võrdselt võimaluse esitada uus täpsustatud pakkumus hankija nimetatud tingimuste osas hankija määratud tähtajaks. *Hankija ei avalda pakkujatele teiste pakkujate pakkumuste sisu ega hinda. Pärast hankemenetluse tulemuste kinnitamist edastab hankija kõigile pakkujatele info hankemenetluse tulemuse kohta (eduka pakkuja nimi ja edukaks tunnistamise põhjendus, sh eduka pakkumuse hind). Hankemenetluse tulemustest teavitab hankija kõiki pakkumuse esitanud pakkujaid e-kirja teel. 8. Hankelepingu sõlmimine ja tingimused: Hankija ei ole kohustatud ühegi pakkujaga hankelepingut sõlmima ja võib kõik pakkumused tagasi lükata olenemata põhjustest. Eduka pakkujaga sõlmitakse lisatud hankelepingu projekt. Teenuse osutamise tähtaeg on hiljemalt 30.09.2022 Remonditava Nissi Põhikooliga saab tutvuda 19.07.2022 kell 11.00 Hankija ei tee ettemaksu. Teenuse eest tasumine toimub peale üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamist, mille alusel esitatakse arve Omniva arvetekeskkonda. Arve tasumise tähtaeg vähemalt 14 kalendripäeva Lugupidamisega Koit Vare haldur Saue Vallavarahaldus Mobiiltelfon: 55 512 463 E-mail: koit.vare@sauevarahaldus.ee

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

25.07.2022

Avaldamise kuupäev:

11.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked