Narva linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke objektiks on konsultatsiooniteenus Narva linna üldplaneeringu 2035+ koostamiseks ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks vastavalt hanketeates ning hanke alusdokumentides sätestatud nõuetele. Narva linna üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine. Algatatava Narva linna keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise eesmärk on kogu Narva linna territooriumi ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

19.07.2021

Avaldamise kuupäev:

28.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked