Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine (A. Puškini tänav)

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

PROJEKTEERIMISTÖÖDE LÄHTEÜLESANNE 1. Hanke eesmärk ja projekteerimise objektid Hanke eesmärgiks on ehitusprojekti tööprojekti staadiumis koostamine kahe teeületuskoha ehitamiseks Narva linnas järgmistes kohtades: 1.1. Aleksander Puškini tänav (Tähe tänava väljasõidu juurde); 1.2. Aleksander Puškini tänav (Vihma tänava väljasõidu juurde). 2. Olemasolev olukord ja minimaalsete vajalike meetmete kirjeldus 2.1. Tegemist on nõukogude aja normide järgi ehitatud laia tänavaga, kus mõlemas suunas on vähemalt üks samasuunaline sõidurada ilma ohutu ülekäigurajata. Ülekäiguteed vajavad üldjuhul tähistust (sh kahepoolsed valguspeegeldavad liiklusmärgid) ja paremat valgustatust. Projekti koostamisel lähtuda ka ProSystem OÜ 2020. a koostatud tööst nr P679 „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine“. Projekteerimise käigus tuleb ette näha täpsemad vajalikud meetmed kahe teeületuskoha ohutumaks muutmiseks. 3. Tööde tähtajad Esitada eskiislahendus, mis peab olema valmis hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul hankelepingu sõlmimisest arvates. Projekteerimistööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 25.09.2021.a. Kohalikult omavalitsuselt peab olema saadud ehitusluba hiljemalt 25.10.2021.a. Pakkumuse esitamise aeg ja koht: hiljemalt 17.06.2021 kell 13:30, Peetri plats 3, 4. korrus, ruum 23, kabinet 4, 20308 Narva. Vastutav isik: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti ehituse vanemspetsialist Jevgeni Smirnov, tel 3599167, e-post jevgeni.smirnov@narva.ee.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

17.06.2021

Avaldamise kuupäev:

09.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked