Narva lasteaia Cipollino hoone ujulaseadmete vahetamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Olemasolev olukord: Objekt asub Narva lasteaias Cipollino (kinnistu 51104:003:0042) aadressil A. Daumani tn 11, Narva linn, Ida-Viru maakond. Hoone on ehitatud 1987. aastal. Hoone suletud netopind on 2 496,2 m², korruste arv – 2. Olemasoleva ujula seadmed vajavad vahetamist. Basseini veepindala on 21 m2 ning maksimaalne sügavus on 0,8 m. Hanke eesmärk Hanke eesmärk on Narvas aadressil A. Daumani tn 11 asuva lasteaia Cipollino hoone ujulaseadmete vahetamine ja kaasnevate tööde tegemine tehnilises kirjelduses toodud mahus vastavalt seadustest, määrustest ja normidest tulenevatele nõuetele ja hankedokumentidele. Tööde alusdokumendid ja üldised nõuded Ehitamisel tuleb lähtuda kõikidest asjakohastest seadustest, õigusaktidest, standarditest ja nõuetest, sealhulgas: - Vabariigi Valitsuse 15.03.2007. a määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“; - Vabariigi Valitsuse 30.03.2013. a määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“; - Majandus- ja taristuministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja tootekartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid. Tööde teostamisel tuleb järgida head ehitustava ning ei või tekitada ohtu inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale. Pakkumuse esitamise aeg: hiljemalt 27.07.2022 kell 10:00. Pakkumus esitada digitaalselt e-posti aadressile narvahanked@narva.ee. Vastutav isik: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti ehituse vanemspetsialist Aleksandr Artemjev, tel 3599166, e-post aleksandr.artemjev@narva.ee.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.07.2022

Avaldamise kuupäev:

19.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked