Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise analüüs perioodil 2014–2020 struktuuritoetustest rahastatud projektides

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke objekti tehniline kirjeldus/ olulisemad tingimused 2.1. Iga viidet, mille hankija teeb väikeostu dokumentides mõnele standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile vms kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille hankija teeb väikeostu dokumentides ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. 2.2. Hanke objektiks on analüüsi läbiviimine eesmärgiga selgitada välja struktuurifondide meetmete tegevustest 1.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine; 1.1.2 Karjääriteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine lastele ja noortele ja 1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus kaasrahastatud projektide panus soolise võrdõiguslikkuse edendamisse, sh koguda näiteid soolise võrdõiguslikkuse edendamise headest praktikatest vastavalt väikeostu dokumendi lisas 1 toodud tehnilisele kirjeldusele. 2.3. Täitmise koht: Suur-Ameerika 1, Tallinn. 2.4. Tähtaeg ja/või ajakava: Lepingu periood on kuni neli kuud alates töövõtulepingu sõlmimisest. 2.5. Töökorraldus: Töö teostamise käigus teeb pakkuja hankija esindajaga igakülgset koostööd. Pakkuja on kohustatud andma hankijale jooksvalt ülevaate töö elluviimise käigust, sh vastama esimesel võimalusel (3-5 tööpäeva jooksul) hankija poolsetele küsimustele. Hiljemalt kahe nädala jooksul pärast lepingu allkirjastamist toimub avakoosolek. Hankija selgitab ootusi analüüsile ning pakkuja tutvustab analüüsi läbiviimise metoodikat ja analüüsi läbiviimise meeskonda. Lepitakse kokku lõplik töö läbiviimise metoodika ning infovahetuse kord. 2.6. Lepingutingimused: Lepingu täitmisel kohaldatakse Sotsiaalministeeriumi töövõtulepingu üldtingimusi, mis on kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi kodulehel aadressil: https://www.sm.ee/et/lepingute-uldtingimused. Lepingu eritingimused on toodud väikeostu dokumendi lisas 3.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

23.12.2019

Avaldamise kuupäev:

13.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked