Muuga sadama territooriumil asuvate teede teekatte märgistustööd

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Muuga sadama territooriumil asuvate teede teekatte märgistustööd AS Tallinna Sadam teeb ettepaneku esitada pakkumus Muuga sadama territooriumil asuvate teede teekatte märgistustööde tegemiseks vastavalt käesolevale Pakkumuse esitamise ettepanekule, Tehnilisele kirjeldusele ja selle lisadele, Pakkumuse maksumuse tabelile ja Hankelepingu vormile. Tööde teostamise tähtaeg on 3 (kolm) kuud pärast lepingu sõlmimist. Nõuded pakkujale ja pakkumusele: 1. Pakkuja peab omama majandustegevuse registris (MTR) majandustegevusteadet tegevusalal „ehitamine“, tegevusala liigiga „Avalikult kasutatavate teede korrashoid“. Nõudele vastavust kontrollib hankija. 2. Pakkuja netokäive ehitustööde tegemise osas peab viimase kolme majandusaasta jooksul (2018-2020) olema olnud vähemalt 40 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot majandusaastas. Pakkuja esitab pakkuja netokäibe loetelu ehitustööde tegemise osas viimase kolme majandusaasta (2018-2020) jooksul. 3. Pakkuja peab viimase kolme aasta (2018-2020) jooksul olema teinud vähemalt ühe teede remondi, mille maksumus oli vähemalt 10 000 (kümme tuhat) eurot (ilma käibemaksuta). Pakkuja esitab pakkuja poolt viimase kolme aasta (2018-2020) jooksul tehtud teede remonttööde loetelu. 4. Pakkuja ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei või olla peatatud ja tema suhtes ei või olla algatatud sundlikvideerimist. Pakkuja esitab vastavasisulise kirjaliku kinnituse. 5. Pakkujal ei või olla riiklike maksude maksuvõlga. Nõudele vastavust kontrollib hankija EMTA kodulehelt. 6. Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse tabeli Lisa 1 vormil, millel peavad kõikide kirjeldatud tööde maksumused olema täidetud. Pakkuja võib tabelit täiendada real „Muud tööd“ töö liikide ja mahtudega tema poolt kasutatava tehnoloogia kohaselt. 7. Pakkuja peab omama märgistustööde tegemiseks vajalikku tehnikat ja tööjõudu. Võimalike hankedokumentide muudatuste ja selgitustega kursis olemiseks palume registreeruda hanke juurde, saates sellekohase e-kirja m.halilova@ts.ee. Pakkuja võib pakkumuse koostamise käigus tutvuda hanke objektiga kohapeal ning täpsustada töö tegeliku mahu ja töö tegemise tingimused, mis on pakkumuse maksumuse arvutamise aluseks. Tööobjektiga saab tutvuda tööpäeviti kell 9.00 - 11.00, leppides selleks eelnevalt kokku objektijuhiga e-maili g.filatova@ts.ee või telefoni +372 5177036 teel. Objektile pääsemiseks tuleb pakkujal taotleda alljärgnevad load: -sõidukite ja isikute pääs sadamasse - Sadamaaladele sissepääsu kord Hanke kohta tekkinud küsimused esitada mitte hiljem kui kolm tööpäeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva e-posti aadressil m.halilova@ts.ee . Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 01.07.2021.a.kell 10.00 e-posti aadressile s.savolainen@ts.ee ja m.halilova@ts.ee. E-kirjale märkida märgusõna „Muuga sadama territooriumil asuvate teede teekatte märgistustööd“ ja pakkuja nimi. Hankija tunnistab edukaks nõuetele vastava pakkuja poolt esitatud nõuetele vastava pakkumuse, mille kogumaksumus on kõige madalam Hankija jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest või tellida töid pakkuja nõusolekul osaliselt. Töö tellimise otsus sõltub finantseerimise otsusest. Pakkuja, kelle pakkumus on edukaks tunnistatud, peab hankelepingu allkirjastama ja hankijale tagastama mitte hiljem kui 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates ettevalmistatud hankelepingu kättesaamisest. Kui pakkuja seda ei tee, loeb hankija, et pakkuja on oma pakkumuse tagasi võtnud, ja sõlmib hankelepingu edukuselt järgmise pakkumuse esitanud pakkujaga.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

01.07.2021

Avaldamise kuupäev:

16.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked