Muuga sadama raudteede, ülesõidukohtade ja elektritsentralisatsiooni remont

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke kohta tekkinud küsimused esitada mitte hiljem kui 3 (kolm) tööpäeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva e-posti aadressil m.halilova@ts.ee. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 10.06.2022.a.kell 10.00 e-posti aadressile s.savolainen@ts.ee ja m.halilova@ts.ee. E-kirjale märkida märgusõna „Muuga sadama raudteede remont“ ja pakkuja nimi. <table style="float: left;width: 5.5e+2pt;border-collapse:collapse;border:none;margin-left:4.8pt;margin-right:4.8pt;"> <tbody> <tr> <td style="width:545.8pt;border:none;padding:0cm 2.85pt 0cm 2.85pt;height:7.15pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;'><strong><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>1. &Uuml;LDine &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></p> <table style="border-collapse:collapse;border:none;"> <tbody> <tr> <td style="width: 32.35pt;border: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;'><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>1.1</span></p> </td> <td style="width:106.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;line-height:115%;'><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Hanke nimetus</span></p> </td> <td style="width:375.6pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;'><strong><span style='line-height: 115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Muuga sadama &nbsp;raudteede remont&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;margin-top:6.0pt;margin-right:25.5pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;'><strong><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>2. T&Ouml;&Ouml; KIRJELDUS</span></strong></p> <table style="width: 5.1e+2pt;border-collapse:collapse;border:none;"> <tbody> <tr> <td style="width: 32.35pt;border: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;line-height:115%;'><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>2.1</span></p> </td> <td style="width: 17cm;border-top: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-image: initial;border-left: none;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;margin-top:2.0pt;margin-right:8.75pt;margin-bottom:2.0pt;margin-left:0cm;'><span style='font-family:"Calibri",sans-serif;'>Muuga sadama erinevate raudteede, p&ouml;&ouml;rmete ja &uuml;les&otilde;idukohtade remondi teostamine k&auml;esoleva tehnilise kirjelduse, selle lisade, pakkumuse maksumuse tabeli ja hankelepingu vormi kohaselt.</span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="width: 32.35pt;border-right: 1pt solid windowtext;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-left: 1pt solid windowtext;border-image: initial;border-top: none;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;line-height:115%;'><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>2.2</span></p> </td> <td style="width: 17cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;'><span style='font-family:"Calibri",sans-serif;'>Raudtee&uuml;les&otilde;idukohtade nr 2, 13 &nbsp;ja 10 raudtee 26 teel&otilde;igu kapitaalremont;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 17cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;'><span style='font-family:"Calibri",sans-serif;'>P&ouml;&ouml;rme nr 2 ristr&ouml;&ouml;pa R65 1/9 vahetus uue vastu</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 17cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;'><span style='font-family:"Calibri",sans-serif;'>P&ouml;&ouml;rmete nr 8, 16, 18, R50 1/9 p&ouml;&ouml;rmeosade &nbsp; vahetus uute vastu</span></p> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;'><span style='font-family:"Calibri",sans-serif;'>&nbsp; &nbsp;-raamr&ouml;&ouml;bas koos sulgr&ouml;&ouml;paga&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 17cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;line-height:115%;'><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Raudtee nr 41a &nbsp;defektr&ouml;&ouml;baste vahetus (R65), toppimine, graniitkillustiku lisandamine</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 17cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;line-height:115%;'><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>&Uuml;hendusteel nr 3 defektr&ouml;&ouml;baste R65 vahetus kogupikkusega 400 jm (r&ouml;&ouml;pad annab Tellija);</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 17cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;line-height:115%;'><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>P&ouml;&ouml;rmete 215-217-219-221 toppimine, rihtimine</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 17cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;line-height:115%;'><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>P&ouml;&ouml;rme nr 143 puitliiprite ja prusside vahetus koos killustikust ballasti vahetamisega liiprite kastides</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.35pt;border-right: 1pt solid windowtext;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-left: 1pt solid windowtext;border-image: initial;border-top: none;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;line-height:115%;'><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>2.3</span></p> </td> <td style="width: 17cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;'><span style='font-family:"Calibri",sans-serif;'>T&ouml;&ouml;de ajakava koostamine ja koosk&otilde;lastamine tellijaga.</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 32.35pt;border-right: 1pt solid windowtext;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-left: 1pt solid windowtext;border-image: initial;border-top: none;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;line-height:115%;'><span style='line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif;'>2.4</span></p> </td> <td style="width: 17cm;border-top: none;border-left: none;border-bottom: 1pt solid windowtext;border-right: 1pt solid windowtext;padding: 0cm 5.4pt;vertical-align: top;"> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;'><span style='font-family:"Calibri",sans-serif;'>Ehitusdokumentatsiooni koostamine (vt Lisa 1.4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ehitusdokumendid).</span><span style='font-family:"Calibri",sans-serif;'>&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style='margin:0cm;font-size:13px;font-family:"Arial",sans-serif;margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;'><br></p> </td> </tr> </tbody> </table>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

10.06.2022

Avaldamise kuupäev:

01.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked