MISX programm: kriminaalmenetluste üleviimine MIS´ist PRIS´i

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hankelepingu esemeks on projekti „PPA politsei menetlusinfosüsteemi (MIS X kontsept endine POLIS) arendused I etapp“ raames teostatavad arendustööd, mille tulemiks on politsei kriminaalmenetluste läbiviimiseks võetud kasutusele Prokuratuuri kriminaalmenetluste infosüsteem PRIS. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus, arendusvajadused ja lepingutingimused on toodud HT-s ja PEE lisades. Lisad 2 "Tehniline kirjeldus" ja 2.1 "Arendusvajaduste kirjeldus" väljastatakse pakkujatele peale Lisas 6 toodud konfidentsiaalsuslepingu sõlmimist. Konfidentsiaalsuslepingu sõlmimiseks esitab pakkuja läbi e-riigihangete registri teabevahetuse töölehe hankijale päringu sooviga sõlmida konfidentsiaalsusleping.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

09.08.2021

Avaldamise kuupäev:

07.07.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked