Metalldetailid. Koksikuubi väljalaadimise troppide ja lukkude valmistamine ja tarne 2023 aasta jooksul. VKG Oil AS

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Koksikuubi väljalaadimise troppide ja lukkude &nbsp;valmistamine ja tarne 2023. aasta jooksul</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Мarina Vaino<br>+372 5664 9459<br>e-mail:<a href="mailto:marina.vaino@vkg.ee">marina.vaino@vkg.ee</a><br><br>Tehnilistes küsimustes:<br>Sergei Avsjukevitš<br>+372 5346 9040<br>e-mail:<a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Soetatavate toodete nomenklatuur &nbsp;vastab konkursi lisa 1. loetelule.<br>Kõik tehnilised andmed on toodud joonisel lisa 2.<br>&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;&nbsp;</em></td><td valign="top">Lisa 1 - Toodete loetelu<br>Lisa 2 - joonised_elektroodkoksi väljalaadimise tropp, tagumine; elektroodkoksi väljalaadimise tropp, eesmine; lukk troppide haakumiseks. &nbsp;<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">27.01.2023<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top"><ol><li>Pakkujad peab spetsialiseeruma metallkonstruktsioonide valmistamisel ja montaažil.</li><li>Pakkujad peavad täitma lisas nr. 1 oranži värvusega märgitud tulbad.&nbsp;</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top"><ol><li>Vähim hind hinnapakkumises.</li><li>Valmistamise tähtajad&nbsp;</li><li>Toodete fikseeritud hind 1 aastaks.</li></ol>&nbsp;</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top"><ol><li>Tarne teostamise tähtaeg - 2023. aasta jooksul vastavalt jooksvatele ostutellimustele</li><li>Tarne DAP Keemia tn 2, Kohtla-Järve, VKG OIL AS Keskladu.</li></ol><br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br>Hankes tehtud hinnapakkumine on siduv.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки‏‏‎‬‬‎‬‎‪‪‬‏‬‎‏‏‏‏‬‎</strong></td><td valign="top">Изготовление и поставка стропов и замков для выгрузки коксовых кубов<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Марина Вайно<br>+372 5664 9459<br>e-mail:<a href="mailto:marina.vaino@vkg.ee">marina.vaino@vkg.ee</a><br><br>В технических вопросах:<br>Sergei Avsjukevitš<br>+372 5346 9040<br>e-mail:<a href="mailto:sergei.avsjukevits@vkg.ee">sergei.avsjukevits@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong></td><td valign="top">Открытый<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong></td><td valign="top">Номенклатура изготавливаемых изделий соответствует перечню приложения 1.<br>Все технические данные указаны в чертежах согласно приложений 2.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td valign="top">Приложение 1 - перечень изготавливаемых изделий.<br>Приложение 2 - чертежи стропов для выгрузки электродного кокса задний и передний, замок для сцепки из стропов.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong></td><td valign="top">Предоставить предложение в течение 10 (десяти) календарных дней после объявления конкурса.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong></td><td valign="top"><ol><li>Фирма-оферент должна специализироваться на изготовлении и сборке металлоконструкций;</li><li>Фирма-оферент должна заполнить столбцы в приложении 1, отмеченные оранжевым цветом.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top"><ol><li>Наименьшая сумма в ценовом предложении</li><li>Сроки изготовления и поставки</li></ol></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td valign="top"><ol><li>Срок выполнения поставки - 2023</li><li>DAP Keemia tn 2, Kohtla-Järve, VKG OIL AS Keskladu</li></ol><strong>&nbsp;</strong></td></tr></tbody></table><br>В предложении укажите пожалуйста цены без НДС.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>Оферент при заключении договора подчиняется правилам безопасности и нормативным документам VKG, которые находятся на сайте <a href="https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/">https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/</a><br>По организационным вопросам обращайтесь пожалуйста:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.01.2023

Avaldamise kuupäev:

17.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked