Maakondlike rahvusvahelise noorteinfo partnerite leidmine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

SA Archimedese noorteagentuur (SANA) kuulutab välja hanke maakondlike rahvusvahelise noorteinfo partnerite leidmiseks. Töö sisuks on maakonna piires anda noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele infot rahvusvaheliste projekti-, õpi- ja arenguvõimaluste kohta kasutades nii offline kui ka online kanaleid. Rahvusvaheline infotöö toimub Eurodesk võrgustiku raames. Eurodesk on üleeuroopaline võrgustik, mille missiooniks on „tõsta noorte teadlikkust rahvusvahelistest õpi- ja töövõimalustest ja julgustada neid olema aktiivsed kodanikud“. Fookuses on võimalusterohked programmid Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus ning lisaks veel mitmed projektid. Eurodeski põhimõtteks on pakkuda erapooletut ja usaldusväärset infot tasuta ning olla lihtsasti kättesaadav igale huvilisele. Lisainfo: https://noored.ee/meist/tegevused/eurodesk/ TEENUSE SISU Teenuse osutamise periood on 01.02. – 31.12.2020. Ootused partnerile: Osalemine maakonnas toimuvatel noorte töö-, haridus- ja karjäärimessidel ning infopäevadel Koostöö maakonnas tegutsevate haridus- ja noorsootööasutustega infotundide korraldamiseks Mitteformaalsete meetoditega sündmuste korraldamine noortele, mis annavad infot ja/või õpetavad projekte kirjutama (võimalus siduda juba planeeritud sündmustega) Sihtgrupile huvipakkuva info jagamine veebis ja sotsiaalmeedias Maakonnas elavate rahvusvahelise kogemusega noorte kaasamine infotegevustesse Infomaterjalide jagamine Ajakohased teadmised Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpuse, noortekohtumiste programmidest (pakume koolitust ja personaalset nõustamist selle tingimuse täitmiseks) *kasuks tuleb ka SANA teiste teenuste tundmine: noorsootöötajate koolitused, Hooliv Klass, väärtuskampaania Osalemine rahvusvahelises Time to Move kommunikatsioonikampaanias (Oktoober 2020) Proaktiivne suhtlus meiepoolse koordinaatoriga andes regulaarset tagasisidet infotöö tulemuste kohta

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

22.01.2020

Avaldamise kuupäev:

08.01.2020

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked