Maagaasi torustiku montaaž Petroter III tsehhist GGJ-5 seadmeni. Maagaasi torustiku montaaž Petroter III tsehhist GGJ-5 seadmeni

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>T&uuml;tarettev&otilde;tte nimetus</strong></td> <td valign="top">VKG OIL AS</td> </tr> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>Tsehhi ja seadme (v&otilde;i osakonna) nimetus &nbsp;</strong></td> <td valign="top">VKG OIL AS, GGJ-5</td> </tr> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>Konkursiobjekti nimetus</strong></td> <td valign="top">Maagaasi torustiku montaaž Petroter III tsehhist GGJ-5 seadmeni&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong></td> <td valign="top">Anton Rogovoi<br>tel.+372 56818133<br>e-mail:&nbsp;<a href="mailto:anton.rogovoi@vkg.ee">anton.rogovoi@vkg.ee</a></td> </tr> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>Hanke liik</strong></td> <td valign="top">avatud</td> </tr> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus</strong></td> <td valign="top">T&ouml;&ouml;d teha vastavalt Viru RMT O&Uuml; poolt v&auml;ljat&ouml;&ouml;tatud, projektis nr. ХМ1466 АК.301.000.000 esitatud projektlahendusele<br>Torustik monteeritakse GGJ-5 seadmelt Petroter 3 tsehhini, sissel&otilde;ikumine Petroter 3 gaasitorustikku tsehhi plaanilise seiskamise ajal m&auml;&auml;ratud kuup&auml;eval selle edasise koosk&otilde;lastamisega.<br><strong>Eritingimused ja n&otilde;uded</strong><strong>:</strong><br><u>&nbsp;</u><br> <ul> <li>T&ouml;&ouml;de tegemiseks vajalike umb&auml;&auml;rikute montaaži/demontaaži teeb T&ouml;&ouml;v&otilde;tja &nbsp;&nbsp;</li> <li>T&auml;itja peab v&auml;lja t&ouml;&ouml;tama ja esitama Tellijale koosk&otilde;lastamiseks t&ouml;&ouml;de plaani ja ajagraafiku;&nbsp;</li> <li>Vastavalt projektile esitab kogu materjali T&ouml;&ouml;v&otilde;tja;&nbsp;</li> <li>Sulgarmatuur Tellijalt;</li> <li>Vajalikud mehhanismid ja tellingud, liugtoed ja muud materjalid T&ouml;&ouml;v&otilde;tjalt;&nbsp;</li> <li>Torustiku montaaži teha koosk&otilde;las k&auml;esoleva projekti punktiga nr. 4;&nbsp;</li> <li>Uus torustik korrosioonkaitse t&ouml;&ouml;tlusega klassis C4 vastavalt EVS-EN ISO 12944-2 n&otilde;uetele (koosk&otilde;las projekti punktiga nr. 6); &nbsp;</li> <li>T&ouml;&ouml;de tegemisel tuleb j&auml;rgida ettev&otilde;ttes kehtivaid ohutusmeetmeid. Rakendada kaitsemeetmeid t&ouml;&ouml;tava seadmestiku, seadmete ja kommunikatsioonide v&otilde;imalike kahjustuste eest; &nbsp;</li> <li>T&auml;itja peab tagama t&ouml;&ouml;de k&auml;igus moodustunud prahi kogumise ja selle v&auml;ljaveo edasiseks utiliseerimiseks;&nbsp;</li> <li>Torustike montaažil l&auml;htuda faktilisest olukorrast, kuna m&otilde;&otilde;tudes v&otilde;ivad esineda erinevused;&nbsp;</li> <li>Valmistamisel ja montaažil kasutatavad materjalid peavad omama EL sertifikaate;&nbsp;</li> <li>T&ouml;&ouml;de tegemisel moodustunud vanaraud tuleb v&auml;lja vedada VKG AS territooriumil asuvale vanaraua platsile;&nbsp;</li> <li>T&ouml;&ouml;de l&otilde;ppedes esitab T&ouml;&ouml;v&otilde;tja Tellijale teostusdokumentatsiooni vene ja eesti keeles elektrooniliselt 1 eksemplaris ja paberkandjal 2 eksemplaris, kuhu peavad kuluma vastavad faktilise trasseeringu joonised, kui need erinevad projektikohasest;&nbsp;</li> <li>T&ouml;&ouml;v&otilde;tja peab tagama territooriumi igap&auml;evase koristamise t&ouml;&ouml;de tegemise kohtades.&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><br><em>&nbsp;</em></td> <td valign="top">T&ouml;&ouml;projekt nr. ХМ1466, t&ouml;&ouml; nr.АК.301.000.000;</td> </tr> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>Pakkumuste esitamise t&auml;htaeg</strong></td> <td valign="top">Pakkumus esitada 10 (k&uuml;mnendal) p&auml;eval objekti &uuml;levaatusest.<br>T&auml;iendavate t&ouml;&ouml;de vajadusel m&auml;rkida hinnapakkumuses 1 kg metallkonstruktsiooni valmistamise ja montaaži hind.&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimise tingimused</strong></td> <td valign="top">Pakkuja peab olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) vastavatel tegevusliikidel.<br>Juhul, kui pakkuja on viimase 3 aasta jooksul ettev&otilde;tte territooriumil t&ouml;id juba teostanud, Tellijapoolne hinnang tema t&ouml;&ouml; kvaliteedile ja lepingutingimuste t&auml;itmisele. &nbsp;<br>Pakkujad peavad tutvuma dokumentatsiooniga.&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>Pakkumuste hindamiskriteeriumid</strong></td> <td valign="top">1. &nbsp;V&auml;him hinnapakkumine<br>2. &nbsp;V&auml;him t&ouml;&ouml;de t&auml;itmise t&auml;htaeg</td> </tr> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>Lapingu t&auml;itmise t&auml;htaeg</strong></td> <td valign="top">2022.a. juuli, sissel&otilde;ikumine Petroter 3 tsehhi gaasitorustikku vastavalt koosk&otilde;lastusele.&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top"><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td> <td valign="top">Objektiga tutvumine 3 (kolmandal) p&auml;eval peale konkursi v&auml;ljakuulutamist.<br>Kogunemine VKG OIL AS p&auml;&auml;slas aadressil Kohtla-Jarve, Keemia 2.<br>Palume pakkujafirmadel enne objektiga tutvumist (<a href="mailto:anton.rogovoi@vkg.ee">anton.rogovoi@vkg.ee</a>) esitada isiklik info hanke eest vastutavatele isikutele pakkujafirmade esindajate registreerimiseks ja VKG OIL AS territooriumile l&auml;bip&auml;&auml;suloa vormistamiseks.<br>Isikliku info all peetakse silmas:<br>1) ees- ja perenimi;<br>2) Esindatava organisatsiooni nimetus.<br>NB!<br>- Objekti &uuml;levaatus on v&otilde;imalik vaid kogu keha katvas firma t&ouml;&ouml;riietuses, kinnistes jalatsites, kiivris ja kaitseprillides.<br>ISIKUKAITSEVAHENDITE PUUDUMISEL FIRMADE ESINDAJAID OBJEKTIGA TUTVUMISELE EI LUBATA.<br>Pakkujad peavad tutvuma objektiga kohapeal t&ouml;&ouml; mahtude ja tingimuste t&auml;pseks hindamiseks. Pakkuja esindaja viibimine objekti &uuml;levaatusel ja sellega tutvumisel on konkursil osalemise kohustuslikuks tingimuseks.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Palume esitada hinnad ilma k&auml;ibemaksuta.</p> <p><br></p> <p>Hinnapakkumine peab kehtima v&auml;hemalt 14 kalendrip&auml;eva.</p> <p><br></p> <p>Hankijal on &otilde;igus korraldada t&auml;iendavad l&auml;bir&auml;&auml;kimised pakkujatega eesm&auml;rgil saavutada minimaalse ja m&otilde;istliku hankemaksumuse. L&auml;bir&auml;&auml;kimistel osalenud pakkuja v&otilde;ib korduvaks etapiks esitada sama v&otilde;i v&auml;iksema hinnaga pakkumuse. Hankija j&auml;tab endale &otilde;iguse muuta t&ouml;&ouml;de mahte v&otilde;i l&uuml;kata tagasi k&otilde;ik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes v&otilde;i pakkumused &uuml;letavad Hankija eelarvelisi v&otilde;imalusi.</p> <p><br></p> <p>Tehnilistes k&uuml;simustes palun p&ouml;&ouml;rduge hanke eest vastutava isiku poole.</p> <p><br></p> <p>Pakkuja on hankelepingu t&auml;itmisel kohustatud j&auml;rgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel&nbsp;<a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a></p>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

16.06.2022

Avaldamise kuupäev:

02.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked