Maaettevõtlusfondi valitseja leidmine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja efektiivsuse tugevdamise, investeeringuvõimaluste laiendamise ning investeeringutele soodsama keskkonna pikaajalise edendamise eesmärgil soovib Maaelu Edendamise SA (sihtasutus) leida fondivalitseja, kelle asjakohase kogemusega meeskond looks sihtasutuse ja teiste fondivalitseja poolt kaasatud investorite rahalise panuse abil investeerimisfondi, mis teostaks investeeringuid Eesti Vabariigi põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektori ja toiduainete ümbertöötlemisega ning muu biomajandusega tegelevate väike- ja keskmise suurusega ettevõtete omakapitali ja võlainstrumentidesse – teostades tehinguid, mis on antud sektoris olnud seni esindatud vähesel määral või üldse mitte – ning aidates sellise uue investeerimisstruktuuri näol tugevdada ettevõtete arengu- ja laienemisvõimalusi ning rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

19.12.2019

Avaldamise kuupäev:

22.11.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp