Hanke detailid

Kirjeldus:

Hankija andmed: • Paide Linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide • Kontaktisik: Mait Grigorjev, tel 383 8646, mait.grigorjev@paide.ee • Küsimuste esitamine: küsimused saata kirjalikult e-aadressil mait.grigorjev@paide.ee – küsimused, mis laekuvad hiljem kui 28. november 2022 ei kuulu hankija poolt vastamisele. • Pakkumine peab olema jõus vähemalt 30 päeva. • Pakkumise esitamiseks kasutada tehnilise spetsifikatsiooni tabelit. • Pakkumise esitamise tähtaeg: 30. november 2022 kell: 10:00 • Pakkumise esitamise viis: digitaalselt e-aadressil: mait.grigorjev@paide.ee Käesoleva hanke mahuks on Paide linnale ühe (1) kasutatud lumekahuri ostmine ja Paidesse transportimine vastavalt järgnevale: Tehniline spetsifikatsioon Nõuded lumekahurile Kinnitada olemasolu (jah/ei) Märkida parameetrid (vanus, võimsus jne.) 1. Lumekahur 1.1 Lumekahur kasutatud 1.2 Turbiini võimsus: 11-13 kW. 1.3 Kompressor: õlivaba, vähemalt 4 kW. 1.4 Soojendatavad düüsid ja filtrikorpus. 1.5 Jõupistikuga, mis talub kuni 63A. 1.6 LED valgusti – prožektor. 1.7 Kahuri veeliides peab olema kahuri all, madalaimas kohas koos automaatse tühjendusklapiga. 1.8 PCL näitude juhtpaneel. 1.9 Lumetootlikus minimaalselt 50 m3/h (20 baarise veesurve korral ja õhutemperatuuril -5 °c). 1.10 Ratasalus 3 suure kummirattaga, stabiliseerimist võimaldavad reguleeritavad jalad ja veodiisel, traditsioonilise konksuga ühendamisvõimekus. 1.11 Manuaalne või/ja elektriline pööramine 1.12 Komplektis kõrgsurvevoolikud, igaühe pikkus 20 m, läbimõõt 2", töösurve 50 bar, otstes Camlock kiirliitmikud omavahelisteks ja ülejäänud seadmetega (hüdrandid, lumekahurid) ühendusteks, kogus 2 tk 1.13 Kahuril 63 A pistik ja elektrikaabel ristlõige 5x10 mm2 pikkusega 20 m 1.14 Kahuri elektrikilbi juures 220 V pistik 1.15 1 lisafilter koos korpusega enne lumekahuri veeühendust 1.16 Kahuri võimsus kuni 18kW. 1.17 1 eraldi veefiltri komplekti koos korpusega Camlock ühendusega (läbimõõt 2“) kahuri ja veeliini vahele panekuks. Hankija on teadlik, et lumekahuril on endal ka veefiltri korpus ehitatud veekeha kerega kokku, kiirkorras (kergesti avatav kaas) on vahetatav ainult filtripadrun. Soovime topelt filtreerimise võimalust luua kahuriväliselt kiirkinnitusega. 8. MUUD JUHISED JA TINGIMUSED 8.1 Väljastada dokument remondi (sh garantiiremondi) ja hoolduse tingimuste ja tegijate kohta. Pakkuja annab vajalikud juhised. 8.2 Pakutaval lumekahuril on oluline, et tagatud oleks nõutud iseloomuga omadused ja varustus, st hankija poolt seatud eesmärgid saaksid täidetud. Lumekahuri detailne toimimine võib mõnevõrra erineda, kuid see peab olema laialt levinud ja tavapärane. Hankijal on õigus vastavaks tunnistada ka pakkumus, kui pakutava lumekahuri mõni omadus, varustus või muu tingimus ei vasta täpselt nõutule, kuid see kompenseeritakse täiendava omaduse, varustuse, tingimusega ja hankija saab oma põhjendatud ootustele vastava lumekahuri. Seninägematu või väga harva kasutatavate lahendustega pakkumised on hankijal õigus mittevastavaks tunnistada. 8.3. Tarnetähtaeg on kuni 2 nädalat pakkumuse edukaks tunnistamise jõustumisest. 8.4. Pakkumine peab olema jõus vähemalt 30 päeva 8.5. Pakkumusele lisada vabas vormis pakutava lumekahuri kirjeldus, komplektsus, lähtudes käesolevatest nõuetest ja pakkuja poolt soovitud täiendavate andmete, näitajate ja dokumentide esitamise soovist, garantiiremondi ja -hoolduse teostaja, garantiiaja pikkus, tarneaeg pakkumuse edukaks tunnistamise jõustumisest. 8.6. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkuja kvalifikatsiooni tõendamise kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkuja tunnistada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavaks. 8.7. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkumuse kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkumus tunnistada hankedokumentide nõuetele mittevastavaks.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

30.11.2022

Avaldamise kuupäev:

22.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked