Loov- ja meediateenuse tellimine Riigikantseleile

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke eesmärk on leida kuni kolm lepingupartnerit, kes töötaksid välja riski- ja/või kriisikommunikatsiooni loovlahendused, looksid ja toodaksid vajalikud materjalid ning koostaksid ja viiksid ellu kampaaniate meediaplaanid. Samuti korraldaksid vajadusel väiksemate kujundus- ja videoprojektide lahenduste loomise/tootmise. Lepinguperiood on 12 kuud. Lepinguperioodi jooksul korraldatakse vähemalt üks sotsiaalse suunitlusega üleriigiline kampaania või 1–3 väiksemat kampaaniat. Hilisemate kampaaniate vajadus ei ole teada. Kampaaniad võivad olla nii üle-eestilised, kui ka lokaalsed, hõlmata paljusid erinevaid meediakanaleid või keskenduda ühele-kahele. Hetkel ei ole ühtegi võimaliku tellitava kampaania lähteülesannet täpselt teada, kuna see sõltub peamiselt koroonakriisi lahendamise käigust. Tellija peamine eesmärk on leida endale lepingupartnerid, kellel on valmisolek alustada töödega ning pakkuda tellijale välja võimalikke loovlahendusi võimalikult kiiresti.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

28.06.2021

Avaldamise kuupäev:

27.05.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked