Lemmikloomade varjupaiga projekteerimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

3. TELLIJA EESMÄRK Tellija eesmärgiks on hanke objektiks oleva hoone/hoonete ja muude rajatiste projekteerimine põhiprojekti staadiumis. Koos hinnapakkumisega tuleb pakkujal esitada hoone kavand, mille järgi oleks võimalik hinnata hoone toimivust ning sobitumist keskkonda. Kavandi vormistus on vaba, kuid peab võimaldama tellijal hinnata lahenduse sobivust. Kavandada võib üks hoone või kaks terrassiga/sisseõuega omavahel ühendatud hoonet ehitusalase pindalaga kokku 378 m2. Minimaalselt tuleks läbi lahendada hoone plaanid. Tellija eesmärk on projekteerida vastavalt ruumiprogrammile terviklik projektlahendus koos eriosade (küte, vesivarustus-kanalisatsioon, ventilatsioon, tugevvoolu- ja nõrkvoolu elektripaigaldis) lahendustega. Hoone tehnosüsteemide lähteülesanne: lahendada kogu hoone varustatus tehnosüsteemidega sealhulgas: • Küttelahendus • Ventilatsioonilahendused • Vee ja kanalisatsioonilahendused • Tugev- ja nõrkvoolulahendused(sh. valve (k.a videovalve) ja ATS signalisatsioon, andmeside, ruumide läbipääsusüsteemid) Lisaks tuleb lahendada krundi õueala teed, platsid (sh koerte jalutusväljaku plats), valgustus, piirdeaed ning vajalikud väikevormid (inventar, rataste parkla jmt.). Lähtuvalt eelnevast kuuluvad projekteerimise mahtu ka need tööd ja parendused, mis ei ole Tellija poolt loetletud, kuid mille teostamine on vajalik Tellija poolt püstitatud eesmärgi realiseerimiseks. Rajataval objektil peab olema tagatud: • funktsionaalsus lähtuvalt hoone otstarbest; • vastavus õigusaktidele ja käesolevas tehnilises kirjelduses esitatud tehnilistele nõuetele; • hoone, materjalide, toodete ja tehnosüsteemide pikk kasutusiga; • kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus; • ekspluatatsiooni ja tehnohoolduskulude optimaalsus; • keskkonnasäästlikkus; • ehituskulude optimaalsus; • kasutusaegne energiatõhusus.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

09.01.2020

Avaldamise kuupäev:

20.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked