Lasteaia köögiseadmed

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Kutse pakkumuse esitamiseks Lääne-Nigula Vallavalitsus, registrikood 75038598, asukoht Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Läänemaa kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele ,,Lasteaia köögiseadmed“. 1. Hanke eesmärk 1.1. Tarnida ja paigaldada köögiseadmed Palivere lasteaeda (Raba 2, Palivere alevik, Lääne-Nigua vald) ja tarnida ning paigaldada keedukatel Taebla lasteaeda (Lasteaia 11, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald) vastavalt hakedokumendile Lisa1 „Tehniline kirjeldus – maksumuse vorm“. 2. Nõuded pakkujale 2.1. Pakkujal ei tohi olla riiklike maksude võlgnevusi. Hankija kontrollib võlgade puudumist iseseisvalt. 2.2. Pakkujal ei tohi esineda muid riigihangete seaduses § 95 lg 1 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab vastava kinnituse koos hankes osalemise avaldusega vormil Lisa 2. 2.3. Pakkuja peab olema kantud äriregistrisse. Hankija kontrollib registreeringut iseseisvalt. 3. Pakkumuse esitamine 3.1. Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse Lisa 1 kohasel vormil; 3.2. Hankija soovib ka toodete pilte. 3.3. Pakkumuse dokumendid (Lisa 1, Lisa 2) esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee. 3.4. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 22.07.2022 kell 11.00. 3.5. Juhul kui pakkumuse maksumus ületab hanke eeldatavat maksumust, jätab Hankija endale õiguse pakkumus tagasi lükata. 4. Pakkumuste hindamine 4.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele. 4.2. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta esitatud tingimustele. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses. 4.3. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. 4.4. Hankija jätab endale õiguse lükata pakkumused tagasi, kui need ületavad hanke eeldatava maksumuse või vähendada tellimuse mahtu. Lisainformatsioon Liina Kaljuveer, liina.kaljuveer@laanenigula.ee Lisad Lisa 1. Tehniline kirjeldus – maksumuse vorm; Lisa 2. Avaldus hankes osalemiseks;

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

22.07.2022

Avaldamise kuupäev:

11.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked