Laste, noorte ja perede psühholoogilise nõustamise teenus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Pakkumise esitamise aeg ja koht 21.12.2022, e-posti aadress: karin.idnurm@tallinnlv.ee ja Sole-Riin.Sepp@tallinnlv.ee Pakkumuse jõusoleku aeg 60 päeva. Ostumenetluse eest vastutav isik ja lepingu täitmise eest vastutav isik Hankejurist, Karin Idnurm, karin.idnurm@tallinnlv.ee; Peaspetsialist, Sole-Riin Sepp, Sole-Riin.Sepp@tallinnlv.ee 2. Ostumenetluse tehniline kirjeldus Laste, noorte ja perede psühholoogilise nõustamise teenus Ootame pakkumust psühholoogilise nõustamise teenuse osutamiseks eesti-, vene- ja inglise keeles. Teenuse pakkujal peab olema võimekus pakkuda psühholoogilise nõustamise teenust kõigis kolmes keeles. Teenust osutatakse 01.01.2023 - 31.12.2023. Psühholoogilise nõustamise teenuse eesmärk on vähendada pereprobleeme ja parendada laste heaolu; pakkuda operatiivset kriisi- ja perenõustamist koostöövõrgustikus. Teenust osutatakse abivajajate/vähekindlustatud peredele, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Teenuse eeldatav maht on 500 abivajavat klienti koos pereliikmetega ühes kalendriaastas. Teenust osutatakse tööpäeviti ning valmisolek peab olema teenust pakkuda vajadusel ka nädalavahetustel. Teenust osutatakse teenuse osutaja ruumides kriisi- ja perenõustamisteenusena. Ühe individuaal- ja perenõustamisseansi kestus on tavapäraselt 60–90 min. 2.1. Nõuded teenuseosutajale: • Teenust osutavad kõrgharidusega psühholoogid; pereterapeudid (lõpetatud II või III astme pädevuskoolitus); usuteaduste alane kõrgharidus. Teistel terapeutidel on läbitud vastav väljaõpe – kunstiteraapia, muusikateraapia, saviteraapia; • Teenuse osutajal ehk vastaval spetsialistil peab olema töökogemust nimetatud valdkonnas 3 aastat; • Teenuse osutajal peab olema ruumid, kus teenust osutada; • Teenuse osutaja peab valdama eesti keelt, vene keelt ja inglise keelt tasemel, mis võimaldaks kvaliteetset teenust pakkuda. 2.2. Teenuse raames toimub: • tutvumine ja esmase kontakti loomine; • praeguse toimetulekutaseme hindamine; • soovitud tulemuste kindlaksmääramine, klientide ootuste korrigeerimine ja motiveerimine; • tagasiside ja soovituste andmine; • edasise tegevuse kavandamine. Teenus sisaldab vastuvõtul nõustamisele lisaks lastega töötavate spetsialistidega konsulteerimist. Teenuse kvaliteedi tagamiseks viib teenuse osutaja regulaarselt läbi co-visioone ja kord kvartalis juhtumite arutelu superviisoriga. Töötajad osalevad erialastel koolitustel, konverentsidel, seminaridel. Teenuse osutajal peab olema kliendi nõustamiseks sobivad ruumid (kliendile mugav tool istumiseks, privaatne nõustamisruum, mis on uksega suletav (ei tohi olla läbikäidav), vaikne ja isoleeritud kõrvalistest segajatest). Tagatud on tualettruumi ja joogivee kasutamise võimalus kohas, millele on avatud ligipääs. Kui hankijal tekib vajadus, siis kontrollib ruumide vastavust nimetatud tingimustele. Klient saab teenust lastekaitsetöötajate poolt suunatuna (edaspidi teenusele suunaja). Teenust osutatakse kuni toimetuleku paranemiseni või probleemi lahenemiseni. Teenuse osutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab juhtumit puudutava info klienditoimikus. Teenuseosutaja esitab teenuse osutamise lõppedes teenusele suunaja nõudmisel kokkuvõtte. Kui teenuseosutajast sõltumatutel põhjustel ei ole võimalik kliendile teenust osutada või klient on teenusest loobunud, teavitab teenuseosutaja sellest teenusele suunajat esimesel võimalusel.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

21.12.2022

Avaldamise kuupäev:

14.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked