Lähtse külas Rätsepa tee ja Meistri tee 2a valgustuse projekteerimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

3. Tehniline kirjeldus 3.1 Projekteeritakse Vaela kergliiklustee tänavavalgustus vastavalt hanketeate lisas 1 näidatud mahus. 3.2 Tänavavalgustusmastide täpne asukoht selgitada välja projekti koostamise käigus. Projekteerija peab leidma kõige ökonoomsema valgustatuse ja mastide kõrguse kombinatsiooni arvestades toiteallikate võimalikke erinevaid asukohti ja ühendusmeetodeid. Liitumispunktina kasutatakse olemas olevaid Kääri tee valgustuspunkte. 3.3 Tänavavalgustuse projekt tuleb esitada põhiprojekti staadiumis. Projekti koostamisel lähtuda: CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1:Valgustusklasside valiku juhised; EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Toimuvusnõuded; EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine; EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid; EVS 843:2016 Linnatänavad; EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest; EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse; EVS-HD 60364-5:2011 Madalpingelised elektripaigaldised osa 5-54: „Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid." 3.4 Projekteerimisel võtta aluseks Majandus- ja taristuministri määruse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused" (RT I, 09.08.2016, 1) § 14 lõike 5 kohased tänavavalgustite tehnilised tingimused (lisa 4). 3.5 Joonised tuleb koostada digitaalselt arvestusega vajadusel võimaliku väljatrükiga A3 lehele dwg formaadis 1:500. 3.6 Projekt tervikuna kooskõlastada kõikide projektiga seotud kommunikatsioonide valdajatega ning vajadusel teiste projektiga seotud isikutega. 3.7 Projektis näidata ära tööde mahtude tabel koos eeldatava maksumusega. 3.8 Projekteerimisel kasutada Hanketeatele lisatud topo-geodeetilist mõõdistust (lisa 3).

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

03.01.2020

Avaldamise kuupäev:

18.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked