Laenu võtmine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Kutsume Teid tegema laenu pakkumist Saku valla investeeringute finantseerimiseks. Saku Vallavalitsus soovib võrreldavaid pakkumisi käesolevas pakkumiskutses toodud tingimustele laenu intressimäära fikseeritud panga intressi marginaali osas. Pakkumise põhitingimused 1. Laenulimiit on 4 100 000 (neli miljonit ükssada tuhat) eurot. Tegelik laenusumma võib olla laenulimiidist väiksem. Kasutamata laenulimiidi eest trahvi ega tasu ei kohaldata. 2. Laenu valuuta on euro. 3. Laenu tagatiseks on Saku valla eelarve. 4. Pakkuja poolseid täiendavaid tagatisi ei esitata. 5. Laenu intressimäära moodustavad lepingu perioodil fikseeritud panga intressimarginaal (%), millele lisandub baasintressina muutuv 6 kuu EURIBOR (European Interbank Offered Rate). Negatiivse EURIBORi korral võrdsustatakse see nulliga. 6. Laenulimiiti peab olema võimalik kasutusele võtta osade kaupa ühe aasta jooksul alates laenulepingu sõlmimisest teatades vajalikust summast laenuandjale ette 3 (kolm) tööpäeva. 7. Laen tagastatakse võrdsete põhiosa maksetena alates jaanuarist 2022. Tagasimaksete sagedus on üks kord kuus lepingus fikseeritud kuupäeval. 8. Laenuleping sõlmitakse kümneks aastaks, tasumise tähtajaga hiljemalt 31.12.2031. 9. Laenulepingu sõlmimise tasu on kuni 600 (kuussada) eurot ja see tasutakse esimese laenusumma väljavõtmise päeval. 10. Saku vallavalitsusel puudub kohustus arveldada edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud ja laenulepingu sõlminud krediidiasutuses. 11. Saku vallavalitsusel on õigus lõpetada laenuleping tasuta ennetähtaegselt kolmekuulise etteteatamise tähtajaga. 12. Pakkuja peab olema Eestis tegevusloa alusel tegutsev krediidiasutus või välisriigi krediidiasutuse filiaal Eestis. Koos pakkumisega peab pakkuja esitama koopia Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloast. 13. Parima pakkumise hindamise kriteeriumiks on 6 (kuue) kuu Euriborile lisanduv intressimarginaal. Edukaks tunnistatakse kõige väiksema intressimarginaali esitanud Pakkuja pakkumine. 14. Juhul, kui madalaima intressimarginaaliga on mitu võrdset pakkumist, tunnistatakse edukaks pakkumine, milles pakutud lepingutasu on madalaim. Pakkumine esitada hiljemalt 28. juuni 2021 kell 9.00, e-postile randar.lohu@sakuvald.ee. Edukaks osutub soodsaim pakkumine. Saku vallavalitsus jätab endale pakkumismenetluse korraldajana õiguse tagasi lükata kõik pakkumised. Pakkumine peab olema jõus vähemalt 21 (kakskümmend üks) päeva pakkumise esitamise tähtpäevast alates. Lugupidamisega Randar Lohu finantsteenistuse juht Tel. 5645 8049, randar.lohu@sakuvald.ee

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

28.06.2021

Avaldamise kuupäev:

10.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

Investeerimislaenu võtmine 19.07.2021
Laen 18.06.2021
Investeerimislaenu võtmine 10.12.2020
Investeerimislaenu võtmine 17.09.2020
Investeerimislaenu võtmine 17.09.2020