Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenuse osutamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Lühikirjeldus Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel. Rekonstrueerimise käigus asendatakse Kuldre kooli amortiseerunud hakkepuidul töötav katlamaja puidugraanulitel töötavaga. Katlamaja rajatakse olemasoleva katlamaja asukohta. Ehitustööde maht on kättesaadav riigihangeteregistris viitenumber 235862 Ehitustööde lõpptähtaeg on 01.10.2021. Pakkumiste tähtaeg 10.06.2021. 10:00. Pakkumus esitada vald@antsla.ee Nõuded pakkujale Pakkuja peab olema osutanud seitsme viimase aasta jooksul alates käesoleva hanke avaldamise kuupäevast omanikujärelevalve teenust katlamajade ehitustööde teostamisel vähemalt ühe töö raames, milles ehitati hakkpuidu või puidugraanuli katlamaja katla võimsusega vahemikus 0,2-3,0 MW. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutanud ja lõpule viinud kooskõlas sõlmitud lepingutele ja heale tavale. Pakkujal peab olema kogu lepingu täitmisajaks pädev võtmeisik, omanikujärelevalve insener vähemalt „Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 7". Võtmeisikul peab olema : registreering Majandustegevuse Registris tegevusalal "omanikujärelvalve", alaliikidel "üldehituslik ehitamine", "hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem", ja „kaugkütte- või kaugjahutussüsteem" . Sealjuures pakkuja võtmeisikul peab olema nimeline registreering Majandustegevuse registris vähemalt tegevusala "omanikujärelvalve" alaliigil "üldehituslik ehitamine". Registreeringud alaliikidel "hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem", ja „kaugkütte- või kaugjahutussüsteem" võivad olla kaetud teiste, pakkujaga lepingulistes suhetes olevate pädevate isikute registreeringutega sarnase omanikujärelvalve teenuse osutamise kogemus vähemalt ühelt erinevalt lõpetatud katlamaja ehitustöölt. Sarnaseks teenuseks loetakse omanikujärelvalve teenuse osutamist vahemikus 0,2-3,0 MW katla võimsusega puidugraanuli katlamaja ehitamisel. Lisainfo: Kurmet Müürsepp 5179213

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

10.06.2021

Avaldamise kuupäev:

02.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked