Kuivastu sadamasse multifunktsionaalse töömasina ostmine koos tööorganitega

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

AS Saarte Liinid teeb ettepaneku osaleda alla lihthanke piirmäära jäävas riigihankes nimetusega „Kuivastu sadamasse multifunktsionaalse töömasina ostmine koos tööorganitega“ (edaspidi riigihange) ning esitada pakkumus vastavalt riigihanke alusdokumentides (edaspidi ka RHAD) sisalduvatele tingimustele. Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta jääb alla riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 14 lg 1 p 2 sätestatud võrgustikusektori hankija sõlmitava asjade ja teenuste hankelepingu lihthanke piirmäära (60 000 eurot). AS Saarte Liinid RHS § 5 lg 3 p 3 nimetatud võrgustikusektori hankijana ei ole kohustatud käesoleva riigihanke läbiviimisel kohaldama RHS-is sätestatud menetlusreegleid ning juhindub RHS-is sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest ja AS Saarte Liinid hankekorrast (ostumenetluses läbiviidav riigihange). Hankija juhindub RHS-is sätestatud menetlusreeglitest, kui neile on RHAD-is otseselt viidatud. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata. Käesoleva riigihanke esemeks on oleva Kuivastu sadamat teenindama hakkava, täielikus kasutusvalmiduses multifunktsionaalse töömasina ja selle tööorganite (universaalkopp (hammustav), lumesahk V-kujuline koos kummiterade komplektiga, muruniiduk, trummelniiduk, liivataja) tarne, kasutusjuhendite üleandmine ja Tellija personalile kasutajakoolituse läbiviimine Kuivastu sadamas ning garantiikohustuste täitmine vastavalt RHAD-is sätestatud tingimustele. Riigihanke objekti aadress / tarneaadress: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond, katastriüksus: 47801:008:0753. Hankelepingu täitmise tähtpäev: 30.11.2022. Pakkujate ostumenetlusest kõrvaldamise alus, kvalifitseerimistingimus ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb pakkujal pakkumuse koosseisus esitada ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud RHAD-is. Riigihanke alusdokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Riigihanke alusdokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile meelika.puiestee@saarteliinid.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.06.2022 kell 11:00.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

22.06.2022

Avaldamise kuupäev:

17.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked