Kruiisiterminali tarvikud

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Palume esitada pakkumus ASile Tallinna Sadam Vanasadama kruiisiterminali pesemisruumide ja wc-de tualetitarvikute renditeenuse osutamiseks. Teenuse täpne kirjeldus on esitatud käesoleva ettepaneku lisana Tehnilises kirjelduses. Pakkuja kohuseks on kontrollida ja välja selgitada teenuse tegelikud töömahud ja arvestada nendega pakkumuse maksumuses, et vältida teenuse hilisemat kallinemist. Teenuse osutamise tähtaeg on 3 aastat alates lepingu sõlmimisest. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (05.2018-05.2021) jooksul täitnud vähemalt kaks lepingut, mille sisuks on tualetitarvikute renditeenus. Pakkuja esitab täidetud lepingute loetelu, tuues selgelt välja lepingu sisuks olnud teenuste kirjeldused ja osutamise ajad. Pakkuja peab olema endale seadnud strateegilisi eesmärke või teinud tegevusi seoses kestliku arenguga (sh keskkondlikud, sotsiaalsed ja innovaatilised aspektid) või esitama sellekohast aruandlust iga-aastaselt või olema hinnanud pakutava teenuse keskkonnamõju või ökoloogilist jalajälge. Pakkuja esitab kirjelduse, kuidas ja milliseid tegevusi või strateegilisi eesmärke on Töövõtja endale seadnud seoses kestliku arenguga (sh keskkondlikud, sotsiaalsed ja innovaatilised aspektid) või kas ja millist aruandlust esitab Töövõtja iga-aastaselt oma kestliku arenguga seotud tegevustest ja tulemustest või kuidas ja millises ulatuses on Töövõtja hinnanud pakutava teenuse keskkonnamõju või ökoloogilist jalajälge. Pakkumus peab sisaldama nii seadmete/tarvikute rendihinda ühes kuus kui ka kulumaterjalide (täitesisude – seep, paber jm) hinnakirja. Pakkumuse maksumus esitada eurodes ilma käibemaksuta, võttes arvesse kõiki esitatud nõudeid. Pakkumuse maksumus on lõplik ja seda ei muudeta. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri. Pakkumuse koostamise ja esitamise kulusid ei hüvitata. Vajadusel peetakse pakkumuse esitanud pakkuja(te)ga läbirääkimisi. Läbirääkimiste pidamise vajaduse üle otsustab ning nende sisu määrab AS Tallinna Sadam. Pakkumuste hindamisel lähtume nõuetele vastava pakkuja poolt esitatud nõuetele vastava pakkumuse maksumusest ning tellime teenuse soodsaima pakkumuse esitanud pakkujalt. Võimalike hankedokumentide muudatuste ja selgitustega kursis olemiseks palume registreeruda hanke juurde, saates sellekohase e-kirja aadressile m.jarvis@ts.ee . Kirjalik pakkumus palun esitada hiljemalt 09.06.21 kell 14:00 e-posti aadressile m.jarvis@ts.ee . Lisainformatsiooni ettevõtte kohta saab Tallinna Sadama kodulehelt www.ts.ee.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

09.06.2021

Avaldamise kuupäev:

01.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked