Korteriühistutele ja mittetulundusühingutele õigusabi osutamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Teenuste kirjeldus ja maht 1. Teenust osutatakse 2020. aasta jooksul, ajamahuga vähemalt 16 tundi kuus. 2. Teenuse osutamise viis – konsulteerimine kogu vastuvõtuaja vältel ruumides asukohaga Peetri plats 1, Narva. Samuti konsulteeritavatele konsulteerimise esemega seotud õigusalaste dokumentide koostamine. 3. Teenuse sisu: konsultatsioonid Narva linna haldusterritooriumil asuvate korteriühistute, aiandusühistute, hooneühistute ja garaažikooperatiivide liikmetele ja juhatusele küsimustes, mis on seotud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse, hooneühistuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse kohaldamisega ning eelviidatud ühingute liikmete ja ühingute omavahelisi suhteid reguleerivate õigusaktidega. Nõuded konkursil osalejale • Konkursil võivad osaleda juriidilised ja füüsilised isikud, kes osutavad õigusabiteenust. • Õigusabiteenust pakkuva juriidilise isiku korral on vajalik isiku olemasolu, kes töötab antud juriidilise isiku juures töölepingu alusel või on juriidilise isiku juhatuse liige, on hariduselt jurist ning tema haridus vastab Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lg 2 sätestatule või tunnustatud välisriigis omandatud kvalifikatsioonile. Teenust osutatakse ainult ülalmainitud isiku kaudu. • Füüsiline isik peab olema hariduselt jurist, ning tema haridus vastab Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lg 2 sätestatule või tunnustatud välisriigis omandatud kvalifikatsioonile. Esitatavad dokumendid • Konkursil osaleva juriidilise isiku puhul esitatakse juriidilise isiku andmed (registrikood, asukoht, motivatsioonikiri) ja õigusabi osutava isiku CV, haridust tõendava dokumendi koopia. Füüsilise isiku puhul esitatakse isiku andmed (isikukood, elukoht, CV, motivatsioonikiri), haridust tõendava dokumendi koopia. • Pakkumused esitada kuni 10.01.2020 k.a kella 14.00-ni aadressile: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet, Peetri plats 3-23, 20308 Narva - kinnises ümbrikus märkega "Korteriühistutele ja mittetulundusühingutele õigusabi osutamine"

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

10.01.2020

Avaldamise kuupäev:

07.01.2020

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked