Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Rae vallas

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Käesoleva menetluse esemeks on teenuse ainuõiguse kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Rae valla haldusterritooriumil ning Rae vallas Jüri jäätmejaama, Järveküla jäätmepunkti ja Vaida ohtlike jäätmepunkti haldaja leidmiseks. Jäätmejaama ja nimetatud jäätmepunktide haldamise eesmärk on olmejäätmetest eraldi sorteeritud taaskasutatavate jäätmete vastuvõtt ning kogutud jäätmete taaskasutamisse suunamine. Sõlmitava kontsessioonilepingu raames osutatava jäätmeveoteenuse ning jäätmejaama ja jäätmepunktide haldamise periood on kolm aastat. Hankijal on õigus pikendada teenuse osutamise perioodi lepingu lõpptähtaega maksimaalselt kuni kaks aastat. Lepingu pikendamise puhul kehtivad kõik hanke ja hanke alusdokumentides ja sõlmitud kontsessioonilepingus sätestatud tingimused, õigused ja kohustused.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

15.11.2021

Avaldamise kuupäev:

13.10.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked