Koolitus - Eneseanalüüs DISC-meetodil suurele grupile

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Eesti Maaülikool soovib saada pakkumist koolitusele - Eneseanalüüs DISC-meetodil suurele grupile Sihtgrupp Ülikooli töötajad Koolituse sisu ja struktuur Käitumisprofiili analüüs läbi DISC-küsimustiku täitmise, kirjalik detailne analüüs igale osalejale, analüüsi grupi- ja individuaalkonsultatsioon, grupi arutelu. Osalejatel peab olema piisavalt võimalusi kogemuste vahetamiseks ning lektoritega konsulteerimiseks. Oodatav tulemus Tegevuse tulemusel on sihtgrupile välja töötatud praktilise suunitlusega täienduskoolitus koos õppematerjalidega. Iga osaleja saab individuaalse analüüsi kirjelduse koos kommentaaridega. Koolitusel otsitakse lahendusi reaalsetele igapäevastele probleemidele, kus teoreetilised osad toetavad praktikas ettetulevate probleemide lahendamist. Eesmärgiks on pakkuda töövahendeid, mida saab praktikas kasutada ning koolitusel saadud kogemusi igapäevases töises tegevuses rakendada. Õppematerjal Õppematerjal peab sisaldama koolitusel kasutatavat infot ja muid materjale ning viiteid täiendavatele lugemismaterjalidele. Õppematerjal kooskõlastatakse eelnevalt Tellijaga. Maht Koolituse kogumaht on 2*8 tundi. Ühe koolitusgrupi maksimaalne suurus on kuni 60 õppetooli töötajat. Koolitusgruppe moodustatakse ning korratakse vastavalt vajadusele. Toimumise koht Koolitus peab olema läbi viidud jaanuaris. Koolitusruumi ja vajalike töövahendite olemasolu tagab Tellija. Koolitusruum on piisavalt suur rühmatööde läbiviimiseks. Tellija katab kulutused, mis on seotud koolituse läbiviimise koha ja osalejate toitlustamisega. Pakkumus peab sisaldama Teenuse kirjeldus, käsitletavate teemade tutvustus, koolituse ajakava, teenuse hind, koolitaja kirjeldus. Koolituse maksumus sisaldab programmi täpsustamist Tellija esindajaga, programmi koostamist, koolituse läbiviimist kokkulepitud tingimustel ja mahus ning koolitusmaterjale osalejatele, lisaks koolitaja transporti Tartu ja tagasi ja majutust. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistused koolituse läbimise kohta. Nõuded teenuse osutajale vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; täienduskoolituse läbiviimiseks kehtiv tegevusluba või registreeritud täienduskoolitusasutuse pidajana; juhtide koolitamise kogemus; kasuks tuleb ülikooli kui organisatsiooni tundmine ning ülikoolis õpetamise kogemus. Eduka pakkumuse kriteeriumid: valik tehakse teenuse osutajale kehtestatud nõuetele vastavuse järgi. Koolitaja varasem kogemus 60 % (maksimumpunktid omistatakse Pakkujale, kelle varasem kogemus vastab parimal võimalikul määral teenuse osutajale esitatud nõuetele, ülejäänud Pakkujad saavad proportsionaalselt vähem punkte); Teenuse maksumus. Eesti Maaülikool jätab endale õiguse tellida teenust edukaks tunnistatud Pakkujalt rohkem kui ühel korral. Koolitust korratakse vastavalt vajadusele ja nõudlusele pakkumuses näidatud teenuse maksumuse alusel. Pakkumused esitatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kerli.liiv@emu.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.01.2022

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

16.01.2022

Avaldamise kuupäev:

07.01.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked